Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalā Mūkusalas ielā 80

Rīgas dome 25.08.2015. ir pieņēmusi lēmumu Nr.2909 „Par zemesgabala Mūkusalas ielā 80 (kadastra Nr. 01000520235) lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Lokālplānojuma izstrāde uzsākta kā Rīgas teritorijas plānojuma grozījumi, lai radītu priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, tā sekmējot pilsētbūvnieciskās struktūras attīstību un tās pilnveidošanu atbilstoši Rīgas pilsētas stratēģiskajām interesēm.

Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA „Bauplan Nord”, lokālplānojuma izstrādātājs – SIA „Metrum”.

0 Patīk
2974 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts