Aizritēja seminārs par mobilitātes izaicinājumiem un iespējām Rīgā – “Riga Agenda 2030”

26.aprīlī Latvijas Universitātes Zinātņu mājā norisinājās starptautisks seminārs par mobilitātes izaicinājumiem un iespējām Rīgas pilsētā “Riga Agenda 2030”, kas vienkopus pulcēs vietējos un starptautiskos ekspertus – arhitektus, pilsētplānotājus, mobilitātes ekspertus, studentus, medijus un nevalstiskās organizācijas.

Pasākumā klātesošie tika iepazīstināti ar Īstermiņa rīcības programmas vīzijas projektu līdz 2025.gadam, bet Gēla arhitektu biroja (Gehl Architects) pārstāvis Andreas Rohls prezentēja starpziņojumu par Rīgas transporta sistēmas ilgtspējīgas mobilitātes rīcības programmas izstrādes rezultātiem. Par mobilitātes tendencēm pasaulē stāstīja vadošais pilsētvides dizainers un mobilitātes eksperts Mikaels Kolvils-Andersens (Dānija). Semināra ietvaros tika diskutēts par to, kā veicināt sabalansētu pilsētas teritorijas izmantošanu un plānošanu.

Lai efektīvi risinātu modernas pilsētvides izaicinājumus un problēmas, 2018.gada vidū Rīgas dome uzsāka darbu pie Rīgas transporta sistēmas ilgtspējīgas mobilitātes rīcības programmas izstrādes. Programmas izstrādē ir iesaistīts ne tikai Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, bet arī Rīgas domes Satiksmes departaments un “Rīgas Satiksme”, kā rezultātā tiek stiprināta sadarbība un veicinātas koordinētas rīcības Rīgas pilsētas ilgtspējīgas attīstības, kvalitatīvas publiskās ārtelpas un integrētas transporta sistēmas plānošanā un īstenošanā.

Rīcības programma ir pieejama mūsu mājaslapas sadaļā “Rīcības programma”: www.rdpad.lv/rtp/ricibas-programma/. Paralēli ir uzsākts darbs arī pie Vidēja termiņa rīcības programmas līdz 2030.gadam izstrādes, kas ir paredzēta kā organisks turpinājums Īstermiņa programmā fiksēto principu un mērķu turpmākai attīstībai un realizācijai.

1 Patīk
1184 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts