“Apkaimju gids” ietvaros kopīgi ar iedzīvotājiem apsekota Dārziņu apkaime

Pagājušajā ceturtdienā, 28.aprīlī Dārziņu apkaimes tematiskā plānojuma ietvaros, norisinājās Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta, tematiskā plānojuma izstrādātāju un citu Rīgas domes struktūrvienību speciālistu tikšanās ar izveidoto Dārziņu tematiskā plānojuma iedzīvotāju darba grupu, lai diskutētu par apkaimju attīstības jautājumiem un dotos kopīgā teritoriju apsekošanā.

Kopumā tika apsekoti četri punkti – meliorācijas grāvis Dārziņu 1. līnijas un Dārznieku ielas krustojumā, kur tika diskutēts par meliorācijas problēmām, krastmala un vietējais parks, kur tika pārrunāti jautājumi, kas saistās ar apkaimes publisko ārtelpu un sociālo infrastruktūru. Kā arī Taisnās un Jāņogu ielas krustojums, kur tika diskutētas par transporta kustību un ceļu segumu, autobusa galapunktā “Dārziņi” tika pārrunāts inženiertehniskais nodrošinājums, aktualizējot centralizētā kanalizācijas vada un ūdensvada ievilkšanas jautājumu.

Problēmas un iedzīvotāju viedokļi ir apzināti un uzklausīti, to iespējamie risinājumi tiks izskatīti un iekļauti Dārziņu tematiskajā plānojumā. Dārziņu apkaimes iedzīvotāji ar konkrētiem problēmu risinājumiem tiks iepazīstināti tematiskā plānojuma publiskās apspriešanas laikā, kad ikvienam iedzīvotājam būs iespēja izteikt savu viedokli. Sekojiet līdzi tematiskā plānojuma aktualitātēm mūsu mājas lapā www.rdpad.lv

1 Patīk
3868 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts