Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ir sniedzis atzinumu, kas izdots par SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” un Pilnsabiedrības “RB Latvija” sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējumu ziņojumam Satiksmes ministrijas paredzētajai darbībai – Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai.

0 Patīk
1965 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts