Apstiprināts projekts “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta”

Apstiprināts projekts, kas tiks realizēts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.

Projekta vispārējais mērķis ir  Skanstes degradētās teritorijas revitalizācija, veicinot videi draudzīgu  un ilgtspējīgu  teritorijas ekonomiskā potenciāla  izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta specifiskais mērķis ir jaunu ielu būvniecība ar inženiertehniskajām komunikācijām zem tām, izveidojot ar citām pilsētas daļām labi savienotu apkaimi ar reģionālas/nacionālas nozīmes sporta, izklaides, konferenču un kultūras pasākumu centru, ko papildina sabalansēta darījumu apbūve ar augstas klases birojiem un darbavietām kvalitatīvā, patīkamā, daudzveidīgā un līdzsvarotā vidē. Projekta ietvaros plānota Lapeņu, J.Dikmaņa, J.Daliņa un K.Krūmiņa ielu būvniecība, kā arī lietusūdens uzkrāšanas un novadīšanas sistēmu (kanāls un dīķis).

Izpildes termiņi:
2015.gada oktobris līdz 2022.gada decembris.

Projekta finansējums:
Projekta kopējais budžets ir EUR 19 930 606, no kuriem Rīgas pilsētas līdzfinansējums – EUR 10 842 546, ERAF finansējums – EUR 7 448 868, Valsts budžeta dotācija – EUR 1 155 334, snieguma rezerve – EUR 483 858

0 Patīk
657 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts