Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam daļā „Rīgas izmantošanas un apbūves noteikumi”, grafiskajā daļā „Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi M 1:10 000”, sabiedriskās apspriešanas 1.posms notika laikā no 19.02.2007. līdz 19.03.2007. Grafiskajās daļās  „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1: 10 000” un „Apbūves stāvu skaita plāns M 1:10 000” sabiedriskās apspriešanas 1.posms notika laikā no 13.08.2007. līdz 21.09.2007.

Departaments informē, ka šobrīd ir saņemti gandrīz 2000 fizisku un juridisku personu priekšlikumu, kas šobrīd tiek izvērtēti un iestrādāti Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam grozījumu 1.redakcijā. Ar izstrādāto dokumentu varēs iepazīties un iesniegt priekšlikumus sabiedriskās apspriešanas 2.posma laikā, par kura norisi informācija tiks publicēta laikrakstos „Latvijas Vēstnesis”, „5 min”, „Vesti Segodņa”, kā arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv/rpap.

0 Patīk
996 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts