Paziņojums par sabiedriskās apspriešanas 1.posmu ar Rīgas domes 03.07.2007. lēmumu Nr.2633 „Par grozījumu izstrādes uzsākšanu Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskajās daļās „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:10 000” un „Apbūves stāvu skaita plāns M 1:10 000”” apstiprinātā darba uzdevuma grozījumiem

Saskaņā ar Rīgas domes 01.04.2008.  lēmumu Nr.3535 „Par grozījumiem ar Rīgas domes 03.07.2007. lēmumu Nr.2633 „Par grozījumu izstrādes uzsākšanu Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grafiskajās daļās „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana M 1:10 000” un „Apbūves stāvu skaita plāns M 1:10 000”” apstiprinātajā darba uzdevumā” Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments uzsāk sabiedriskās apspriešanas 1.posmu Rīgas Brīvostas teritorijai un citiem papildinājumiem ar Rīgas domes 03.07.2007. lēmumu Nr.2633 apstiprinātajā darba uzdevumā.

 

Par grozījumu izstrādes vadītāju ir apstiprināts Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktors.
Sabiedriskās apspriešanas termiņš ir noteikts no 2008. gada 14. aprīļa līdz 2008. gada 16.maijam.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālisti sabiedriskās apspriešanas laikā katru ceturtdienu no plkst. 14:00 līdz 17:00 Rīgas domē, Rātslaukumā 1, sniegs konsultācijas un atbildēs uz Jūsu jautājumiem.
Apmeklētāji tiks pieņemti pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, LV – 1050.

Ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018.gadam, Rīgas attīstības programmu 2006.-2012.gadam, Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģiju līdz 2025.gadam, Rīgas rajona teritorijas plānojumu ar grozījumiem, Rīgas rajona attīstības programmu, Rīgas reģiona attīstības programmu 2005. – 2011.gadam un Rīgas plānošanas reģiona telpisko (teritorijas) plānojumu varēs iepazīties Rīgas domē, 3.stāvā, Rātslaukumā 1, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 no 2008.gada 14.aprīļa līdz 2008.gada 16.maijam, kā arī mājas lapā www.rdpad.lv.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2008. gada 7. maijā plkst. 17:30 Rīgas domē, 1.stāvā, Rātslaukumā 1.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldē, Amatu ielā 4, Rīgā, LV – 1050 līdz 2008.gada 16.maijam.

Atsauksmju anketa

Lēmums Nr.3535

Lēmums Nr.2633

Darba uzdevums

Rīgas attīstības plāna 2006. -2018.gadam dokumentācija

Rīgas rajona teritorijas plānojums (līdz 2003.gadam) ar grozījumiem un Rīgas rajona attīstības programma (2000.-2005.)

Rīgas plānošanas reģiona telpiskais (teritorijas) plānojums un Rīgas reģiona attīstības programma 2005.-2011.gadam

Grafiskā informācija Nr.1

Grafiskā informācija Nr.2

Grafiskā informācija Nr.3

Grafiskā informācija Nr.4

Atļauto stāvu skaita karte pec Satversmes tiesas sprieduma

Rīgas apbūves noteikumi 1995. – 2005. gadam attiecībā uz Ostas teritoriju

 

0 Patīk
1081 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts