No 11.aprīļa sākas Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Akustiskās koncertzāles teritorijas detālplānojuma sabiedriskā apspriešana

No 11. aprīļa līdz  šī gada 14. maijam notiks Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Akustiskās koncertzāles teritorijas un tām piegulošo teritoriju detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana. Sabiedriskās apspriešanas sapulce notiks 6. maijā, plkst. 17:00 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Informācijas centrā Rīgā, Pils ielā 20.

Detālplānojuma materiāli apskatāmi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Informācijas centrā Pils ielā 20, kur pieejama visdetalizētākā informācija. Informatīvās planšetes izstādītas arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4, Rīgas Zemgales rajona izpilddirekcijā E.Smiļģa ielā 46 un Kurzemes rajona izpilddirekcijā Dzirciemā ielā 26. Informācija par detālplānojuma 1. redakciju pieejama Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv un www.koncertzale.lv.

Aptaujas anketas pieejamas Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā, minētajās izpilddirekcijās un internetā www.rdpad.lv. Rakstiskus priekšlikumus sabiedriskās apspriešanas laikā var sūtīt pa pastu vai iesniegt Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā Amatu ielā 4. Aptaujas anketas un rakstiski priekšlikumi tiks pieņemti līdz šī gada14.maijam.

Detālplānojums precizē Akustiskās koncertzāles novietni uz AB dambja, ņemot vērā starptautiskā arhitektu konkursa rezultātus. Neapbūvētā AB dambja daļa plānota kā publiskā ārtelpa. Detāplānojumā tiek risināti transporta un satiksmes jautājumi, izstrādājot situācijas risinājumus uz 2012. un 2018 gadu. Izvērtētas ir arī iespējas AB dambja šķērsojumu izbūvei Klīversalas ielas turpinājumā, kā arī Klīversalas un Ķīpsalas savstarpējās sasaistes nodrošināšanas iespējas. Izvērtētas un ieplānotas perspektīvās autostāvvietas, sabiedriskā transporta kustības organizācija un gājēju plūsmas. Detālplānojums paredz brīvu gājēju plūsmu Daugavas krastmalā visā detālplānojuma teritorijā, savstarpēji sasaistot Latvijas Nacionālo bibliotēku un Akustisko koncertzāli. Koncepcijas līmenī ir sagatavoti teritorijas apstādījumu un ārtelpas risinājumi.

Detālplānojuma izstrādātāji ir SIA „Arhitektu birojs „Ģelzis – Šmits – Arhetips” sadarbībā ar SIA „Arhitekta Edgara Bērziņa  birojs”, SIA „Grupa 93” un  SIA „E.Daniševska birojs”.

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību nodaļa

0 Patīk
2341 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts