Saskaņā ar Rīgas domes 18.03.2008. lēmumu Nr.3494, (prot. Nr.94, 5.§) „Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Akustiskās koncertzāles teritorijas detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tiek uzsākta  Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Akustiskās koncertzāles teritorijas un tām piegulošo teritoriju detālplānojuma 1. redakcijas sabiedriskā apspriešana.

Sabiedriskās apspriešanas laiks noteikts no šī gada 11. aprīļa līdz 14. maijam. Detālplānojuma materiāli apskatāmi Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Informācijas centrā Rīgā, Pils ielā 20, pirmdienās no plkst. 9:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 9:00 līdz 16:00. Pusdienu pārtraukums no plkst.13:00 līdz 14:00. Informatīvās planšetes izstādītas arī Rīgas domes  Pilsētas Attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā (Rīgā, Amatu ielā 4), Rīgas Zemgales rajona izpilddirekcijā (Rīgā, E.Smiļģa ielā 46) un Kurzemes rajona izpilddirekcijā (Rīgā, Dzirciemā ielā 26). Informācija par detālplānojuma 1. redakciju pieejama internetā www.rdpad.lv, sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas” un www.koncertzale.lv sadaļā „Projekta attīstība”, „Detālplānojums”.

Aptaujas anketas (pieejamas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā, minētajās izpilddirekcijās un internetā www.rdpad.lv) un rakstiskus priekšlikumus sabiedriskās apspriešanas laikā var sūtīt pa pastu vai iesniegt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, tālrunis 67105800, kā arī SIA „Grupa 93”, Avotu ielā 10 – 11, Rīgā, LV – 1011, tālrunis 67217043.
Iesniedzot rakstiskus priekšlikumus, jānorāda vārds, uzvārds, pastāvīgās dzīvesvietas adrese (fiziskām personām) vai uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese (juridiskām personām).
Aptaujas anketas un rakstiski priekšlikumi, kas iesniegti vai atsūtīti uz norādītajām adresēm, tiks pieņemti līdz š.g. 14.maijam (pasta zīmogs).

Sabiedriskās apspriešanas sapulce notiks 6. maijā, plkst. 17:00 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Informācijas centrā Rīgā, Pils ielā 20.

Detālplānojuma izstrādātāji – SIA „Arhitektu birojs „Ģelzis – Šmits – Arhetips” (tālrunis 67271508),  sadarbībā ar SIA „Arhitekta Edgara Bērziņa  birojs”, SIA „Grupa 93”,  SIA „E.Daniševska birojs”.

Atbildīgā amatpersona – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānu nodaļas vadītājs. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta apmeklētāju pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz 18:00.

Aptaujas lapa

1. Sabiedriskā_apspriešana
2. Ievads
3. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
4. Transporta risinājumi – 2012. (2013) gads
5. Transporta risinājumi – 2018. gads
6. Publiskā ārtelpa – funkcijas
7. Publiskā ārtelpa – apstādījumu koncepcija
8. Inženiertehniskā apgāde
9. Arhitekta, pilsētplānošanas maģistra Andra Rozes recenzija
10. Viedokļi

 

 

0 Patīk
1057 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts