Detālplānojuma izstrāde tiek uzsākta, pamatojoties uz Rīgas domes 09.10.2007. lēmumu Nr.2906 (prot.Nr.81,30.§) „Par zemes gabala Kokneses prospektā 2 (kadastra Nr.01000840101) un tam piegulošās teritorijas detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu”.

Detālplānojuma uzdevums – detalizēt Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam plānotās (atļautās) izmantošanas prasības un izmantošanas aprobežojumus, kā arī paredzēt tām atbilstošu infrastruktūru.

Detālplānojuma mērķis – precizēt teritorijas izmantošanu un apbūves noteikumus detālplānojuma robežās.

Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānu nodaļas vadītāja.

Pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14.00 līdz 18.00. Detālplānojuma izstrādātājs SIA ”Pilsētprojektēšanas birojs”.

Sabiedriskās apspriešanas pirmā posma termiņš 2 nedēļas no 07.04.2008. līdz 21.04.2008.

Šajā laikā ar informatīviem materiāliem var iepazīties Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21, pirmdienās no plkst. 9:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 9:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, kā arī Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 10:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās no plkst. 9:00 līdz 16:00, piektdienās no plkst. 9:00 līdz 14:00.

Aptaujas anketas iespējams saņemt un aizpildītās iesniegt iepriekšminētajā laikā Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, (informācija pa tālruni 67105800) un SIA „Pilsētprojektēšanas birojs” Rīgā, Skolas ielā 21-501.F, tālrunis 67271567.

Aptaujas lapa

Planšete

Lēmums

0 Patīk
1104 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts