Atjaunots vēsturiskais nullpunkts

2009.gada 28.septembrī, atzīmējot Latvijas Universitātes 90 un Rīgas pilsētas Būvvaldes Mērniecības biroja 130 pastāvēšanas gadus, tika atjaunots vēsturiskais Rīgas ģeodēziskais nullpunkts uz Latvijas Universitātes jumta.

Rīgas domes kapitālsabiedrības „Rīgas ĢeoMetrs” valdes priekšsēdētājs Gunārs Silabriedis: „Nullpunkts Rīgā tika izveidots 1888.gadā. Šis laika periods varētu tikt uzskatīts par modernās pilsētplānošanas sākumu. Šobrīd pilsētplānošana nav iedomājama bez precīzas, uz matemātiskiem pamatiem balstītas, teritorijas uzmērīšanas.”

Rīgas pilsētas teritorija 19. gs. otrajā pusē strauji paplašinājās. Svarīgu ieguldījumu pilsētas attīstībai deva 1879.g. nodibinātā Būvvalde, kas regulēja teritorijas apbūvi, labiekārtošanu un uzmērīšanu. 1880.-1882.g. ierīkoja pirmos ģeodēziskos punktus un notika situācijas uzmērīšana, uz kuru pamata sastādīja pilsētas gruntsgabalu, ielu un kvartālu plānus mērogā 1:600. Rīga kļuva par vienu no pirmajām pilsētām Krievijā, kas savas teritorijas uzmērīšanā sāka lietot matemātiski pamatotu metodi – triangulācijas punktu tīklu. Rīgas triangulācijas tīkla ģeodēziskais nullpunkts tika nostiprināts ar akmens stabu uz Politehnikuma – tagadējās Latvijas Universitātes galvenā ēkas jumta, Raiņa bulv. 19. Tīkls ietvēra 115 ģeodēziskos punktus, kas izvietojās 45 km2 lielā pilsētas teritorijā.

Rīgas pilsētas sistemātiskās uzmērīšanas materiāli, plānu planšetes un profili tagad glabājas pilsētas pašvaldības uzņēmējsabiedrības „Rīgas ĢeoMetrs”tehniskajā arhīvā un tos izmanto gruntsgabalu vēsturisko robežu noteikšanai un zinātniskajiem pētījumiem. 130 gados šajā arhīvā uzkrājusies bagātīga ģeodēziskā un kartogrāfiskā informācija par pilsētas būvju un apakšzemes komunikāciju topogrāfisko stāvokli.

„Rīgas ĢeoMetrs” ir saglabājis vēsturiski izveidotā Rīgas Būvvaldes Mērniecības biroja mantojumu un šobrīd nodrošina modernus ģeodēzijas un mērniecības pakalpojumus, pārvalda un kontrolē visu būvju un inženierkomunikāciju topogrāfisko novietojumu, nosaka apbūves sarkanās līnijas, piešķir adreses un uztur pilsētas ģeodēziskās un topogrāfiskās informācijas datu bāzi.

Sadarbībā ar LU Ģeodēzijas un ģeoinformācijas institūtu izveidots daudzfunkcionāls satelītu navigācijas tīkls EUPOSR – Rīga, kas nodrošina ar augstu precizitāti ģeodēzisko punktu koordinēšanu Rīgas pilsētas robežās.

No 2008.gada beigām Rīgas pilsētas Daudzfunkcionālās pozicionēšanas sistēma pieejama lietotājiem, šobrīd pārsvarā mērnieku uzņēmumiem. Tā nodrošina pozicionēšanas datus ar centimetru precizitāti reālajā laikā un milimetru precizitāti pēcapstrādes režīmā. Darba rezultātā tika izvēlētas četru staciju atrašanās vietas pilsētas teritorijā. Piektā stacija atrodas Latvijas universitātes galvenajā ēkā uz jumta. Šajā ēkā tika izveidots arī datu apstrādes centrs.

Globālai Navigācijas Satelītu sistēmai ir plašas pielietošanas iespējas. Tā ar speciālu ierīču palīdzību nodrošina navigācijas pakalpojumus visdažādākajiem mērķiem: auto navigācija, kuģu navigācija, loģistika, avio navigācija. Ar Globālās Navigācijas Satelītu sistēmas palīdzību tiek nodrošināta reālā laikā precīza objekta atrašanās vietas noteikšana, ko var izmantot glābšanas vienību darbība vajadzībām, ģeodēzijas, mērniecības, ģeogrāfisko sistēmu izveidošanas un uzturēšanas vajadzībām, meklēšanas un glābšanas operāciju koordinēšanai, ģeofizikālās izpētes un dabas aizsardzības vajadzībām, kā arī kravu aprites organizēšanai ostās un dzelzceļā.

Latvijā nākotnē, perspektīviem virzieni, kur praktiski varētu izmantot globālo navigācijas pozicionēšanas sistēmu ir glābšanas dienestu ikdiena – noteikt precīzi cilvēka atrašanos vietu, ja ir notikusi nelaime, kā arī kravu aprites kontrole.

Plašāka informācija par „Rīgas ĢeoMetru” ir pieejama mājas lapā www.rigasgeometrs.lv .

0 Patīk
1396 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts