Rīgas Ziemeļu Transporta Koridora projekts pārstāvēts prestižā pilsētplānotāju kongresā

Šī gada oktobrī 45.ikgadējā pilsētplānotāju kongresā ISOCARP Porto (Portugāle) piedalīsies arī Rīgas pilsētas pārstāvji. Rīga tiesības piedalīties kongresā ieguva pēc atlases konkursa, kuru izturēja Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālistu sagatavotais raksts „Ilgtspējīgas pilsētas struktūras attīstības veicināšana ar adekvātu transporta sistēmas plānošanu – Rīgas Ziemeļu transporta koridora piemērs”.

Šī raksta izraudzītā tēma sasaucas ar šī gada kongresa tēmu – „Pilsētas ar zemu oglekļa emisiju”, pamatojot līdz šim nepietiekami akcentētu tēzi – noteiktos apstākļos jaunu lielas kapacitātes autoceļu būvniecība kopējo vides stāvokli nevis pasliktina, bet tieši pretēji – to uzlabo. Rakstā, kā piemērs, izmantots Rīgas Ziemeļu transporta koridora projekts – viens no šī projekta mērķiem ir tieši vides situācijas uzlabošana Rīgā un jo sevišķi Rīgas centrālajā daļā.

Pilsētas attīstības departamenta Projektu vadības un attīstības direkcijas speciālistu sagatavotais raksts ir publicēts ISOCARP datu bāzē www.isocarp.net, tādējādi veicinot Rīgas pilsētas un Rīgas Ziemeļu transporta koridora projekta atpazīstamību starptautiski atzītā pilsētplānošanas profesionāļu sabiedrībā, kas ir vērtējams kā būtisks ieguvums projekta sekmīgai sagatavošanai.

ISOCARP ir 1965.gadā dibināta globāla asociācija, kas apvieno pieredzējušus  plānotājius (>700) un plānošanas organizācijas no vairāk kā 70 pasaules valstīm. ISOCARP ir ANO un Eiropas Padomes atzīta nevalstiskā organizācija, kurai ir arī oficiāls konsultantu statuss UNESCO.  ISOCARP galvenais mērķis ir uzlabot pilsētplānošanas praksi visā pasaulē.

Raksts „Facilitation of sustainable urban structure through adequate transport system planning – Example of Riga Northern Transport Corridor

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa

0 Patīk
1351 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts