Atskats uz iedzīvotāju un speciālistu sanāksmi par Rīgas centra parku – Esplanādes, Kronvalda parka un Viesturdārza rekonstrukcijas projekta ieceri

Trešdien, 23.septembrī, Rīgas domes telpās notika Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta organizētas fokusgrupu diskusijas par Rīgas centra parku (t.sk. Brīvības alejas un Baumaņa skvēra), Kronvalda parka un Viesturdārza (t.sk. Vašingtona laukuma) rekonstrukcijas ieceri . Diskusijas mērķis bija iepazīstināt iedzīvotājus un ekspertus ar Rīgas centra parku revitalizācijas un attīstības ieceri, kā arī noskaidrot iedzīvotāju vajadzības parku rekonstrukcijas kontekstā. Sanāksmē pulcējās vairāk kā 35 iedzīvotāji un eksperti, kā arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāvji. Pasākuma pirmajā daļā sniegts Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta redzējums par Rīgas centra parku rekonstrukcijas projekta attīstības scenāriju, savukārt otrajā daļā dalībnieki, sadaloties fokusgrupās, sniedza priekšlikumus parku iespējamajiem rekonstrukcijas virzieniem.

Izmantojot koprades pieeju ideju veidošanā, dalībnieki nāca klajā ar ieteikumiem Rīgas centra parku revitalizācijai, jaunu funkciju veidošanai un tematiskai attīstībai ievērtējot teritorijas kultūrvēsturisko veidolu. Ieteikumi šo parku tālākai attīstībai iedalāmi trijos tematiskos virzienos: “vietējo iedzīvotāju grupu vajadzības un iesaiste”, “sasniedzamība, atpūta un labiekārtojums”, kā arī “aktīvā atpūta un sasaiste ar vietējās nozīmes objektiem”.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments izsaka pateicību iedzīvotājiem un ekspertiem par aktīvu līdzdalību. Dalībnieku ierosinātie priekšlikumi tiks izvērtēti un ņemti vērā Rīgas centra parku metu konkursa nolikuma izstrādē.

0 Patīk
2956 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts