Pamatojoties uz Rīgas pilsētas Būvvaldes 02.03.2007. administratīvo aktu Nr.2-DA-07-913-ap, Andrejs Vahramejevs nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri “6 stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Rīgā, Tvaika ielā b/n (kadastra Nr. 0100 015 0105)”.

Projekta autors: SIA „ACK Bugroff”, VRN 40003180901, Elizabetes ielā 31a, Rīgā, LV-1010, tālrunis 67338203.

Publiskās apspriešanas projekta vadītājs: SIA “GIS PROJEKTS” VRN 40003425940, Antonijas ielā 24-20, Rīgā, LV-1010, tālr. 67332341.
Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijas telpās Rīgā, Rūpniecības ielā 21, laikā no 20.09.2007. līdz 19.10.2007. darba dienās darba laikā.

Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas minētajā laikā Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijā, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, tālrunis: 67012850 un  SIA “GIS PROJEKTS”, Antonijas ielā 24-20, Rīgā.

Būvniecības ieceres prezentācija notiks 04.10.2007. Ziemeļu rajona izpilddirekcijā Rīgā, Rūpniecības ielā 21, plkst. 14:00.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas pilsētas būvvalde jautājumu par būvniecības ieceri virzīs izskatīšanai Rīgas domē, kontakttālrunis: 8000800.

Publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāre – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Rīgas pilsētas būvvaldes Arhitektūras nodaļas referente, būvniecības publiskās apspriešanas speciāliste Kristīne Brikule, tālrunis 67012850.

Aptaujas lapa

Ģenerālais plāns

 

 

 

 

 

 

0 Patīk
1090 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts