Dārziņu apkaimes  publiskās infrastruktūras attīstības tematiskais plānojums–liels solis attīstībai

21. jūlijā noritēja sabiedrības iepazīstināšanas pasākums ar Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematisko plānojumu. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktors Dzintars Balodis iepazīstināja ar Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematisko plānojumu, tā izstrādes uzsākšanas un attīstības gaitu. Par ciešo sadarbību ar iedzīvotājiem un veiktajām aktivitātēm stāstīja Rīgas Austrumu izpilddirekcijas izpilddirektors Dmitrijs Pavlovs. SIA “Metrum” pārstāvji Mārtiņš Trukšāns un Māra Kalvāne informēja par projekta nozīmīgumu, norādot, ka tematiskā plānojuma izstrādātājiem šāda veida plānošanas dokuments ir inovācija, kā arī uzsverot, ka ar to var risināt daudzas lietas apkaimes mērogā. “Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrības” pārstāve Agita Vismane – Bitmane pateicās Dārziņu iedzīvotājiem un Rīgas domes struktūrvienībām par kopīgi paveikto lielo un vērtīgo darbu. Pasākuma laikā Dārziņu apkaimes iedzīvotājiem bija iespēja klātienē iepazīties ar informāciju par tālāko sadarbību ar institūcijām, lai sekmētu tematiskā plānojuma īstenošanu pārskatāmā nākotnē, kā arī uzdot klātesošajiem interesējušos jautājumus.

Pasākums noritēja Rīgā, Dārziņu apkaimes teritorijā – Vladimira Kudojara parkā (Jāņogu ielas un Dārziņu 7. līnijas krustojumā), iesaistot Dārziņu apkaimes iedzīvotājus un interesentus.

2017. gada 13. jūnijā Rīgas domes sēdē tika apstiprināts Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskais plānojums. Tematiskais plānojums ir pirmais dokuments, kurā tiek vērtēta situācija Dārziņu apkaimē ilgtermiņā. Plānojums atspoguļo institūciju, Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienību, kā arī Dārziņu apkaimes iedzīvotāju vienotu skatījumu uz apkaimes teritorijas attīstību ilgtermiņā un var kalpot par pamatu projektu realizācijai Dārziņu apkaimes teritorijā.

Tematiskā plānojuma pasūtītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, izstrādātājs – SIA „Metrum R”, izstrādes ierosinātājs – Rīgas Austrumu izpilddirekcija.

Papildus informācija par Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematisko plānojumu atrodama Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vietnē: https://www.rdpad.lv/rtp/tematiskie-planojumi/apstiprinatie/.

Galerija:

1 Patīk
2512 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts