Skanstes apkaimē izbūvēs jaunas ielas un labiekārtos teritoriju

21. jūlijā Skanstes apkaimes teritorijā Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs informēja mediju pārstāvjus par Skanstes teritorijas attīstību. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktors Dzintars Balodis mediju pārstāvjus iepazīstināja ar Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojumu un projekta “Skanstes teritorijas revitalizācijas 1. kārta” iecerēm, papildus par lokālplānojumu informēja SIA “Grupa 93” vadītājs Neils Balgalis, savukārt Skanstes attīstības aģentūras valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Vanags stāstīja par topošajiem plāniem,  iespējām un ieguvumiem.
Dz. Balodis uzsvēra, ka Skanstes apkaimes attīstības risinājumi ir kompleksi, un būs jāīsteno gan pašvaldībai, gan komersantiem, kopīgiem spēkiem veicot šīs degradētās teritorijas revitalizāciju. Līdz 2020. gadam Skanstes apkaimes degradētajā teritorijā paredzēts izbūvēt infrastruktūru, kā rezultātā tiks radīta sakopta un sabiedrībai viegli pieejama un lietojama pilsētvide.

Atbilstoši “Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijai līdz 2030. gadam” Skanstes apkaime ir ne tikai prioritāri attīstāma teritorija, bet arī teritorija ar augstu attīstības potenciālu.  Skanstes teritorijas attīstību iespējams realizēt tikai ar pašvaldības aktīvu līdzdalību, kā rezultātā tagad top Skanstes apkaimes lokālplānojums. Jānorāda, ka  Skanstes apkaimei ir arī liela nozīme, nodrošinot zaļā koridora funkciju, kas ies caur šo apkaimi.

Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojums izstrādāts, pamatojoties uz Rīgas domes 18.06.2013. lēmumu Nr.6330 „Par Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”. Šo darbu veic SIA „Grupa93”, SIA „Nams” un piesaistītie vides, transporta, inženiertehniskās apgādes, ekonomikas u.c. nozaru eksperti. Skanstes apkaimes teritorijas lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas izstrādes laikā tika veiktas korekcijas un papildinājumi tā risinājumos, ņemot vērā institūciju sniegtos atzinumus un publiskās apspriešanas laikā saņemtos privātpersonu priekšlikumus un iebildumus.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta realizētā projekta „Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta” mērķis ir revitalizēt degradēto teritoriju. Paredzēts izbūvēt ielas, gājēju ietves un veloceliņus. Līdz 2020.gadam plānots izbūvēt Lapeņu, J. Dikmaņa, J. Krūmiņa, J. Daliņa ielas un ar to saistītās inženiertehniskās komunikācijas, kā arī atklātu lietusūdens uzkrāšanas un novadīšanas sistēmu (kanālu un dīķi) gar Lapeņu ielu, kā arī veikt pieguļošās teritorijas labiekārtošanu.

Papildus informācija par projektu „Skanstes teritorijas revitalizācijas 1.kārta” projektu pieejama mājaslapas sadaļā: https://www.rdpad.lv/portfolio/skanstes-teritorijas-revitalizacijas-1-karta/

Galerija:

1 Patīk
2746 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts