Identifikācijas numurs: RD PAD 2018/18
Iepirkuma priekšmets: Rīgas Centrāltirgus revitalizācija
Publicēts: 12.10.2018
Pieteikties līdz: 29.01.2019. plkst.11.00.

 Nolikums ar grozījumiem 08.01.2019.

Skaidrojums par iepirkuma Nolikumu 03.01.2019.

Papildus dokumentu:
Precizētais pielikums 1.1.Būvprojekts (ZIP fails) – 19.12.2018.;
Precizētais pielikums 1.2. Apliecinājuma kartes (ZIP fails) – 07.12.2018.;
Precizētais pielikums 1.3. Izpēte optimālai transporta plūsmu nodrošināšanai (ZIP fails) – 07.12.2018.;
Precizētais pielikums 1.4. SIA “Rīgas ūdens” tehniskā specifikācija un būvizstrādājumu saraksts (ZIP fails) – 07.12.2018.;
Precizētais pielikums 1.5. Būvdarbu apjomi (ZIP fails) – 08.01.2019.
11.pielikums Līgumcenas koptāme, kopsavilkuma aprēķins (ZIP fails) Precizēts – 08.01.2019

 

Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem
Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem (31.10.2018.)
Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem (09.11.2018.)
Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem (12.11.2018.)
Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem (20.11.2018.)
Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem (22.11.2018.)
Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem (28.11.2018.)
Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem (07.12.2018.)
Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem (10.12.2018.)
Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem (11.12.2018.)
Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem (13.12.2018.)
Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem (19.12.2018.)
Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem (02.01.2019.)
Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem (04.01.2019.)
Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem (08.01.2019.)

 

 

Kontaktpersona:
Jana Grīnhofa,
tālr. 67105902,
e-pasts: jana.grinhofa@riga.lv

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts