No šī gada 19.marta līdz 18.aprīlim publiskajai apspiešanai tiek nodota lokālplānojuma redakcija teritorijai starp Ķiburgas un Lazdu ielu, pamatojoties uz Rīgas domes 09.03.2018. lēmumu Nr.901 “Par teritorijas starp Ķiburgas un Lazdu ielu lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA „8.Darbnīca”, Lauku ielā 35-69, Jūrmalā, LV-2016, tālrunis 26439223. Lokālplānojuma pasūtītājs: SIA […]

Lasīt vairāk

No šī gada 19.marta līdz 18.aprīlim publiskajai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma redakcija teritorijai starp Kalnciema ielu, Grenču ielu, Mūkupurva ielu un Jūrkalnes ielu, pamatojoties uz Rīgas domes 09.03.2018. lēmumu Nr. 903 “Par teritorijas starp Kalnciema ielu, Grenču ielu, Mūkupurva ielu un Jūrkalnes ielu lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA […]

Lasīt vairāk

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 09.03.2018. lēmumu Nr.901 “Par teritorijas starp Ķiburgas un Lazdu ielu lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA „8.Darbnīca”, Lauku ielā 35-69, Jūrmalā, LV-2016, tālrunis 26439223. Lokālplānojuma pasūtītājs: SIA “Baltic Finanz-Invest”. Lokālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 19.03.2018. līdz 18.04.2018. Publiskās apspriešanas […]

Lasīt vairāk

Lokālplānojums publiskajai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 09.03.2018. lēmumu Nr. 903 “Par teritorijas starp Kalnciema ielu, Grenču ielu, Mūkupurva ielu un Jūrkalnes ielu lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA „Grupa 93”, Krišjāņa Barona ielā 3-4, Rīgā, LV-101 0, tālrunis 27373939. Lokālplānojuma pasūtītājs: SIA “Li Invest Latvia”, Elizabetes […]

Lasīt vairāk

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA “Akron Baltic ” paredzētajai darbībai – metāllūžņu pieņemšanas un īslaicīgas uzglabāšanas noliktavas izveidei Tekstilnieku ielā 22, Rīgā, kadastra Nr. 0100 110 2001 un Krustabaznīcas ielā 9A, Rīgā, kadastra Nr. 0100 091 0221.

Lasīt vairāk

2018. gada 26. martā plkst. 16.00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1 notiks informatīva sanāksme par Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam (RTP2030) redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju sniegtajiem atzinumiem. RTP2030 redakcijas publiskā apspriešana norisinājās vienlaicīgi ar Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu no 2018. gada 9. janvāra […]

Lasīt vairāk

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi lēmumu AS “Krāsaino Metālu Manufaktūra” paredzētajai darbībai – elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanai Sniķeres ielā 29, Rīgā piemērot sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.

Lasīt vairāk

2018.gada 19.martā plkst.15.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 5.stāvā notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti Krievu salas lokālplānojuma redakcijas un tā stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma (SIVN) publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un priekšlikumi. Lokālplānojuma pasūtītājs Rīgas brīvostas pārvalde. Lokālplānojuma izstrādātājs SIA “METRUM”. Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana norisinājās no š.g. 8.janvāra līdz […]

Lasīt vairāk

Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ir pieņēmusi lēmumu SIA “NAD Technology” paredzētajai darbībai – polipropilēna granulu ražošanai ar ekstrūzijas metodi Kurzemes prospektā 3D, Rīgā, piemērot sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru. Darbības vieta atrodas virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā, neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā.

Lasīt vairāk

2018.gada 15.februārī plkst.15.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 5.stāvā notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti lokālplānojuma redakcijas teritorijai starp Ķīšezera ielu, Rusova ielu, Ungura ielu un Talejas ielu publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumi. Lokālplānojuma pasūtītājs SIA “Ķīšezera centrs”. Lokālplānojuma izstrādātājs SIA “METRUM”. Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana norisinājās no 2017.gada 4.decembra […]

Lasīt vairāk

2018.gada 12.februārī plkst.15.00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, Amatu ielā 4, 5.stāvā notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti lokālplānojuma redakcijas zemesgabaliem Gulbju ielā 17A un Bauskas ielā 159A publiskās apspriešanas laikā saņemto priekšlikumu un institūciju atzinumi. Lokālplānojuma pasūtītājs SIA “Dukule”. Lokālplānojuma izstrādātājs SIA “METRUM”. Lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana norisinājās no 6.11.2017. līdz 4.12.2017., ar tās materiāliem […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts