Ņemot vērā iedzīvotāju interesi un vēlmi piedalīties pilsētas plānošanā visā dokumentu izstrādes laikā, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir pagarinājis termiņu Rīgas pilsētas ilgtspējīgas stratēģijas aktualizācijas un Rīgas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020.g. izstrādei. Iedzīvotāji ir aicināti līdz sabiedriskās apspriešanas oficiālam sākumam, kas paredzēts nākamā gada martā, sūtīt savus priekšlikumus Pilsētas attīstības departamentam.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. U.Jansons„Uzskatām, ka sabiedrības iesaiste ir atslēga kvalitatīvu un iedzīvotājiem pieņemamu stratēģisko dokumentu izstrādei. Balstoties uz iedzīvotāju vēlmēm, esam nolēmuši mainīt plānošanas filozofiju, aicinot iedzīvotājus un sabiedriskās organizācijas iesūtīt idejas vēl pirms konceptuālu nostādņu izveidošanas”.

Iedzīvotāji ir aicināti iesūtīt priekšlikumus gan par lokālām problēmām dzīvesvietu tuvumā, gan arī par visai pilsētai būtiskiem un prioritāriem jautājumiem, kas var skart gandrīz katru no mums – tranzīta ceļi, ostas attīstība, sabiedriskais transports, veloceliņi u.c. Priekšlikumi sūtāmi Pilsētas attīstības departamentam, Amatu ielā 4, LV-1050 vai elektroniski – sus@riga.lv. Paredzēts, ka gan programmas, gan stratēģijas 1. redakcija tiks nodota rīdzinieku apspriešanai nākamā gada martā.

Šā gada septembrī un oktobrī sabiedrības iesaiste tika veicināta organizējot 8 paplašinātās tematisko darba grupu sanāksmes, kurās piedalījās darba grupu locekļi, valsts sektora un ministriju pārstāvji, nozaru eksperti, uzņēmēji, NVO, nodibinājumu, biedrību u.c. sabiedrisko organizāciju pārstāvji. Tiek veiktas arī regulāras pilsētnieku aptaujas pa apkaimēm.

Šobrīd Rīgas domē tiek aktualizēta Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025.gadam un izstrādāta Rīgas attīstības programma tuvākajiem 7 gadiem. Šis darbs ietver apjomīgu darbu ar dažādiem datu avotiem, lai novērtētu, kuri no pilsētas nospraustajiem mērķiem ir sasniegti un kādā apjomā, kā arī kas būtu koriģējams. Šobrīd stratēģijā ir definēti 13 stratēģiskie mērķi un 105 uzdevumi. Prioritārie pilsētas attīstības mērķi: Izglītota un prasmīga sabiedrība, Radoša un eiropeiska pilsēta ar augstvērtīgu kultūras dzīvi, Uz starptautisku sadarbību vērsta pilsētas ekonomikas attīstība un Dzīve pilsētā ar kvalitatīvām apkaimēm.

Vairāk par pilsētas attīstības stratēģiju un citiem plānošanas dokumentiem – Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Rīgas plānošanas dokumenti” – https://www.rdpad.lv/rigas_planosanas_dokumenti/ , savukārt pārskats par dokumentu īstenošanu dzīvē – www.sus.lv.

0 Patīk
1182 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts