Iedzīvotāji aicināti piedalīties sabiedriskajās apspriešanās

Līdz šī gada 16.aprīlim publiskai apspriešanai nodoti grozījumi Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijā līdz 2025. gadam un Rīgas attīstības programmā 2006.-2012. gadam. Iedzīvotāji un Nevalstisko organizāciju pārstāvji tiek aicināti uz sabiedrisko apspriedi 2010.gada 8.aprīlī plkst.17.00, Rātsnamā, Rātslaukumā 1, Sēžu zālē.

Savukārt, līdz šī gada 15.aprīlim norisinās teritorijas starp Pērnavas ielu, Strenču ielu un dzelzceļa loku (Avotu apkaime) detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 8.aprīlī plkst.18.00 SIA „Velve-AE” telpās Tallinas ielā 94 (ieeja no sētas).

Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija un Rīgas attīstības programma ir Rīgas pilsētas attīstības plānošanas dokumenti, kas parāda pilsētas stratēģiskos uzstādījumus un uzdevumus, kā tos sasniegt. Rātsnamā, 3.stāva vestibilā, kā arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība” var iepazīties ar detalizētāku informāciju par:

 • Rīgas pilsētas attīstības plānošanas dokumentos izvirzītajiem mērķiem;
 • Rīgas domes nozaru departamentu speciālistu piedāvātiem rīcības soļiem, kā pēc iespējas efektīvāk sasniegt izvirzītās prioritātes un stratēģiskos mērķus, ņemot vērā ekonomiskās krīzes apstākļus un ierobežotās budžeta iespējas;
 • Rīgas pilsētas investīciju plānu 2010.gadam, kurš ietver Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu avotu līdzfinansētos projektus, kā arī Rīgas pilsētas pašvaldības investīciju programmas finansētos projektus;
 • Pilsētas attīstības plānošanas dokumentu izpildes uzraudzības sistēmu un tās gada pārskatiem.

 Atsauksmes iesniedzamas līdz 16.04.2010:

 • Rīgas domē, 3.stāvā, Rātslaukumā 1 (atsauksmēm paredzētajā kastītē);
 • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
 • aptaujas anketu elektroniski var aizpildīt www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;
 • visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros;
 • rakstiski priekšlikumi sūtāmi pa pastu (adrese: Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050).

Publiskās apspriešanas laikā paredzētas vairākas tikšanās ar mērķgrupām. 7.aprīlī notiks tikšanās ar plānotājiem, kaimiņu pašvaldību un valsts sektora pārstāvjiem, savukārt 14.aprīlī – ar uzņēmējiem. Iedzīvotāji un NVO pārstāvji uz tikšanos aicināti 8.aprīlī plkst.17:00 Rātsnamā, Rātslaukumā 1, Sēžu zālē.

Teritorijas starp Pērnavas ielu, Strenču ielu un dzelzceļa loku detālplānojuma 1. redakcija  nosaka attīstības iespējas daudzveidīgam kvartāla telpiskajam risinājumam, rada priekšnoteikumus kultūrvēsturisko vērtību iesaistīšanai kvartāla funkcionālajā reorganizācijā, kā arī paredz attīstīt publisko un privāto ārtelpu. Detālplānojuma 1.redakcijas materiāli līdz 15.aprīlim apskatāmi:

 • Rīgas Austrumu izpilddirekcijas vestibilā, Daugavpils ielā 31,
 • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4,
 • pie plānojamās teritorijas Pērnavas ielā 85,
 • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Rakstiski priekšlikumi līdz 15.04.2010. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami:

 • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4,
 • jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā,
 • elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Plašāka informācija par sabiedriskajām un publiskajām apspriešanām pieejama Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas” un ‘Sabiedrības līdzdalība”, par Rīgas Teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam – sadaļā „Rīgas attīstības plāns”.

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa

0 Patīk
1182 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts