Paziņojums par Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam un Rīgas attīstības programmas 2006.-2012. gadam grozījumu 1.redakcijas publisko apspriešanu

No 2010.gada 18.marta līdz 16.aprīlim publiskai apspriešanai tiek nodoti grozījumi Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijā līdz 2025. gadam un Rīgas attīstības programmā 2006.-2012. gadam.

Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija un Rīgas attīstības programma ir Rīgas pašvaldības politikas plānošanas dokumenti, kas parāda pilsētas stratēģiskos uzstādījumus un uzdevumus, kā tos sasniegt.

 

Aptaujas anketa (elektroniski aizpildāma)

 

Materiāli pieejami apskaitei:

Atsauksmes iesniedzamas:

  • Rīgas domē, 3.stāvā, Rātslaukumā 1 (atsauksmēm paredzētajā kastītē);
  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
  • aptaujas anketu elektroniski var aizpildīt www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;
  • rakstiski priekšlikumi sūtāmi pa pastu (adrese: Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050), adresējot par publisko apspriešanu atbildīgajai amatpersonai – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ekonomikas pārvaldes Analītiskās plānošanas nodaļas vadītājai Zitai Ruņģei, vai sūtāmi elektroniski zita.runge@riga.lv.

Iedzīvotāji un Nevalstisko organizāciju pārstāvji uz Sabiedrisko apspriedi tiek aicināti 2010.gada 8.aprīlī plkst.17.00, Rātsnamā, Rātslaukumā 1, Sēžu zālē. Par sanāksmi atbildīgā amatpersona – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ekonomikas pārvaldes vadītāja vietnieks Guntars Ruskuls, tālrunis 67012871.

08.04.2010 Sabiedriskās apspriedes videoieraksts
08.04.2010 Sabiedriskās apspriedes prezentācija

Grozījumu 1.redakcijas dokumenti:

Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam
Rīgas attīstības programma 2006. – 2012. gadam
Rīgas attīstības programma 2006. – 2012. gadam, Pašreizējās situācijas raksturojums

Spēkā esošie attīstības plānošanas dokumenti:

https://www.rdpad.lv/rpap/rpap_ar_grozijumiem/

0 Patīk
1349 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts