Tiek gaidīti viedokļi par pilsētas attīstības stratēģiju un detālplānojumu Pērnavas ielā

Līdz šī gada 16.aprīlim turpinās publiskā apspriešana par grozījumiem Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijā līdz 2025. gadam un Rīgas attīstības programmā 2006.-2012. gadam.

Rīt, 14.aprīlī, plkst. 9:30 Rātsnamā notiks tikšanās ar uzņēmējiem par pilsētas stratēģiskajos dokumentos veiktajiem grozījumiem. Savukārt, līdz šī gada 15.aprīlim norisinās teritorijas starp Pērnavas ielu, Strenču ielu un dzelzceļa loku (Avotu apkaime) detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.

Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija un Rīgas attīstības programma ir Rīgas pilsētas attīstības plānošanas dokumenti, kas parāda pilsētas stratēģiskos uzstādījumus un uzdevumus, kā tos sasniegt. Rātsnamā, 3.stāva vestibilā, kā arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.  Atsauksmes iesniedzamas līdz 16.04.2010:

 • Rīgas domē, 3.stāvā, Rātslaukumā 1 (atsauksmēm paredzētajā kastītē);
 • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
 • visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros;
 • aptaujas anketu elektroniski var aizpildīt www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”;
 • rakstiski priekšlikumi sūtāmi pa pastu (adrese: Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050).

Publiskās apspriešanas laikā jau ir notikušas divas tikšanās ar mērķgrupām. 7.aprīlī norisinājās tikšanās ar plānotājiem, kaimiņu pašvaldību un valsts sektora pārstāvjiem, savukārt 8.aprīlī – ar iedzīvotājiem un NVO pārstāvjiem.
Teritorijas starp Pērnavas ielu, Strenču ielu un dzelzceļa loku detālplānojuma 1. redakcija  nosaka attīstības iespējas daudzveidīgam kvartāla telpiskajam risinājumam, rada priekšnoteikumus kultūrvēsturisko vērtību iesaistīšanai kvartāla funkcionālajā reorganizācijā, kā arī paredz attīstīt publisko un privāto ārtelpu. Detālplānojuma 1.redakcijas materiāli līdz 15.aprīlim apskatāmi:

 • Rīgas Austrumu izpilddirekcijas vestibilā, Daugavpils ielā 31,
 • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4,
 • pie plānojamās teritorijas Pērnavas ielā 85,
 • Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Rakstiski priekšlikumi līdz 15.04.2010. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami:

 • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4,
 • jebkurā Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā,
 • elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Plašāka informācija par sabiedriskajām un publiskajām apspriešanām pieejama Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas” un ‘Sabiedrības līdzdalība”, par Rīgas Teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam – sadaļā „Rīgas attīstības plāns”.

 

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa

0 Patīk
1229 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts