Iedzīvotāji aicināti uz Rīgas vides programmas apspriešanu

Rīt, 8.septembrī, visi interesenti ir gaidīti publiskās apspriešanas sapulcē par Rīgas vides programmas 2011.-2017.gadam 1.redakciju. Sapulce notiks plkst. 18.00 Rīgas domē, Rātslaukumā 1, 1.stāvā, Sēžu zālē.

Sapulcē eksperti no biedrības „Baltijas Vides Forums” prezentēs iepriekšējās Rīgas vides stratēģijas 2000.-2010.gadam izpildes novērtējuma kopsavilkumu, kā arī izstrādātās vides programmas struktūru un vadlīnijas. Vides programmas mērķis ir sasniegt augsta līmeņa un mūsdienīgu vides pārvaldību, kas dotu iespēju dzīvot kvalitatīvā, drošā un harmoniskā pilsētvidē.

Vides programma tuvāko 6 gadu laikā risinās jautājumus, kas saistīti ar efektīvu pilsētas apstādījumu, rekreācijas, kā arī degradēto teritoriju un atkritumu apsaimniekošanu. Tā noteiks arī gaisa un dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanas veidus, vides monitoringa sistēmas uzturēšanas, trokšņu piesārņojuma samazināšanas, meliorācijas un pretplūdu pasākumus, racionālu dabas resursu un enerģijas izmantošanas, vides informācijas un vides pieejamības jautājumus galvaspilsētā.

Ar Rīgas vides programmas 2011.-2017.gadam pirmo redakciju līdz 23.09.2010. var iepazīties internetā, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapas www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”. Šajā sadaļā ir pieejama arī sabiedrības aptaujas anketa, kuras mērķis ir noskaidrot rīdzinieku viedokli par tiem pasākumiem, kurus būtu nepieciešams ietvert programmā, lai Rīga kļūtu par zaļu pilsētu ar labu vides kvalitāti (tiešā saite – https://www.rdpad.lv/services/deliberative/article.php?id=101211).

Rakstiskus priekšlikumus līdz 23.09.2011. var iesniegt personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā (Amatu ielā 4), visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros vai sūtīt pa pastu uz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ekonomikas pārvaldi, Amatu ielā 4, Rīgā, LV–1050. Priekšlikumus var izteikt arī elektroniski, rakstot uz elektroniskā pasta adresi: gaidis.balodis@riga.lv.

Vides programmas pasūtītājs ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, izstrādātājs – biedrība „Baltijas Vides Forums” INTERREG IVB projekta „Baltijas jūras reģiona sadarbības tīkla projekts – Ekoreģions” ietvaros.

 

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa
marija.abeltina@riga.lv
www.rdpad.lv
http://twitter.com/rdpad

0 Patīk
1294 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts