Līdz šī gada 23. septembrim visi interesenti var iepazīties un iesniegt savas atsauksmes par Rīgas vides programmas 2011.-2017.gadam pirmo redakciju. Publiskās apspriešanas sapulce notiks 8.septembrī plkst.18.00 Rīgas domē, Rātslaukumā 1, 1.stāvā, Sēžu zālē.

Rīgas vides programmas 2011.-2017.gadam 1.redakcijā ir ietverti Rīgas vides mērķi un uzdevumi, iepriekšējās vides stratēģijas izpildes novērtējuma kopsavilkums, programmas ieviešanas un pārraudzības mehānismu apraksts, kā arī rīcības un pasākumi programmas īstenošanai.

Ar Rīgas vides programmas 2011.-2017.gadam pirmo redakciju līdz 23.09.2010. varēs iepazīties internetā, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapas www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”. Šajā sadaļā ir pieejama arī sabiedrības aptaujas anketa, kuras mērķis ir noskaidrot rīdzinieku viedokli par tiem pasākumiem, kurus būtu nepieciešams ietvert programmā, lai Rīga kļūtu par zaļu pilsētu ar labu vides kvalitāti (tiešā saite – https://www.rdpad.lv/services/deliberative/article.php?id=101211).

Rakstiskus priekšlikumus līdz 23.09.2011. var iesniegt personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā (Amatu ielā 4), visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros vai sūtīt pa pastu uz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ekonomikas pārvaldi, Amatu ielā 4, Rīgā, LV–1050. Priekšlikumus var izteikt arī elektroniski, rakstot uz elektroniskā pasta adresi: gaidis.balodis@riga.lv.

Vides programmas pasūtītājs ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, izstrādātājs – biedrība „Baltijas Vides Forums” INTERREG IVB projekta „Baltijas jūras reģiona sadarbības tīkla projekts – Ekoreģions” ietvaros.

 

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa
67012916, marija.abeltina@riga.lv
www.rdpad.lv
http://twitter.com/rdpad

0 Patīk
1236 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts