Saskaņā ar Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 10.punktu Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments nodod publiskajai apspriešanai Rīgas vides programmas 2011.-2017.gadam pirmo redakciju.

Publiskās apspriešanas termiņš – no 24.08.2011. līdz 23.09.2011.

Par Rīgas vides programmas 2011.-2017.gadam pirmās redakcijas publisko apspriešanu atbildīgā amatpersona: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ekonomikas pārvaldes Starptautisko projektu nodaļas vadītājs M.Menniks.

Ar Rīgas vides programmas 2011.-2017.gadam pirmo redakciju no 24.08.2011. līdz 23.09.2010. varēs iepazīties internetā, Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapas www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Šajā sadaļā ir pieejama arī sabiedrības aptaujas anketa latviešu un krievu valodās. Sabiedrības aptauja tiek veikta Rīgas Vides Programmas 2011-2017.gadam pirmās redakcijas publiskās apspriešanas ietvaros. Aptaujas mērķis ir noskaidrot rīdzinieku viedokli par tiem pasākumiem, kurus būtu nepieciešams ietvert programmā, lai Rīga kļūtu par zaļu pilsētu ar labu vides kvalitāti.

Rīgas vides programmas 2011.-2017.gadam pirmās redakcijas publiskās apspriešanas sabiedriskā apspriede notiks 08.09.2011. plkst.18:00 Rātslaukumā 1, Rīgas domē, 1.stāvā, Sēžu zālē.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks – pirmdienās un ceturtdienās no plkst.14:00 līdz 18:00 Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ekonomikas pārvaldē (4.stāvā), Amatu ielā 4, Rīgā, LV–1050, iepriekš piesakoties pa tālruni:67037341 vai 67026143. Konsultācijas varēs saņemt pa tālruni:67037341 vai 67026143 darba dienās darba laikā.

Rakstiskus priekšlikumus līdz 23.09.2011. var iesniegt personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā (Amatu ielā 4), visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros vai sūtīt pa pastu uz Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ekonomikas pārvaldi, Amatu ielā 4, Rīgā, LV–1050. Priekšlikumus var izteikt arī elektroniski, rakstot uz elektroniskā pasta adresi: gaidis.balodis@riga.lv.

 

 

Rīgas vides programmas 2011.-2017.gadam pirmā redakcija
Sabiedrības aptaujas anketa – latviešu valodā
Sabiedrības aptaujas anketa(ОПРОС ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ) – krievu valodā
Prezentācija par Rīgas vides programmas 2011.-2017.gadam 1.redakciju
Rīgas vides programmas 2011.-2017.gadam 1.redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmes dalībnieku saraksts
Rīgas vides programmas 2011.-2017.gadam 1.redakcijas publiskās apspriešanas sanāksmes protokols
Sabiedrības iebildumi un priekšlikumi par Rīgas vides programmas 2011.-2017.gadam 1.redakciju

0 Patīk
1364 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts