Iedzīvotāji aktīvi piedalās Rīgas Ziemeļu transporta koridora sabiedriskās apspriešanas sanāksmē

Pilsētas attīstības departaments izsaka pateicību visiem sabiedriskās apspriešanas sanāksmes dalībniekiem Jūrmalas pašvaldībā, kuri 24. jūlijā aktīvi piedalījās diskusijā par Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3. un 4. posma risinājumiem.

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktu prasībām sabiedriskajai apspriešanai piedāvāti vairāki iespējamie trases novietnes varianti. Par šiem variantiem iedzīvotāji aicināti izteikties līdz 20.augustam, gan no ietekmes uz vidi, gan no būvniecības ieceres viedokļa.

Ziemeļu koridors ir no jauna būvējams, apmēram 24 km garš autoceļš, kas šķērsos Rīgas pilsētu rietumu – austrumu virzienā, apejot pilsētas vēsturisko centru ziemeļu pusē. Koridors tiks gan integrēts valsts autoceļu sistēmā, radot ērtus pieslēgumus esošajiem autoceļiem, gan arī iekļauts pilsētas ielu struktūrā, veidojot lielāku skaitu daudzlīmeņu krustojumu. Autoceļš šķērsos arī ap 0,8 km plato Daugavu. Koridors ir sadalīts četros posmos, pirmais posms, saukts arī par Brīvības ielas dublieri, sāksies pie Jaunciema gatves un pēdējais sniegsies līdz Jūrmalas šosejas krustojumiem pie Babītes vai Ventspils šosejas sākumā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē Jūrmalas pašvaldībā piedalījās aptuveni 90 dalībnieku, kā arī mediju pārstāvji. Visvairāk tika pārstāvēti Priedaines iedzīvotāji, kuri pauda satraukumu par Ziemeļu transporta koridora 4. posma otro un trešo variantu, jo šie piedāvātie trases varianti atrodas vistuvāk Priedaines dzīvojamam ciematam.

Departaments uzsver, ka oficiālā un jaunākā informācija par trases posmu variantiem ir un būs pieejama Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā www.rdpad.lv un Rīgas Ziemeļu koridora attīstības biroja mājas lapā www.ziemelukoridors.lv , kā arī šobrīd informatīvie materiāli ir apskatāmi Rīgas, Jūrmalas un Babītes pašvaldību ēkās.

Sabiedriskā apspriešana par Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3. un 4. posma – automaģistrāles no autoceļa A5 Rīgas apvedceļš līdz Daugavgrīvas ielai turpināsies līdz 20.augustam.

Departaments aicina iedzīvotājus turpināt aktīvi iesaistīties šobrīd notiekošajā sabiedriskajā apspriešanā. Apspriešanas sanāksme Babītes pašvaldībā notiks 25. jūlijā, bet Rīgas pašvaldībā – 26. jūlijā. Visi sabiedriskās apspriešanas sanāksmēs saņemtie iedzīvotāju priekšlikumi tiks izvērtēti turpmākajā darba gaitā.

Sabiedrisko attiecību nodaļa,
Tālrunis: 67012916; 67037924.
marija.abeltina@riga.lv
dace.kirke@riga.lv

0 Patīk
1315 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts