Pamatojoties uz Rīgas domes 2012.gada 3.jūlija lēmumu Nr.4936 „Par Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu”, no šī gada jūlija sākuma Rīgas Domes Pilsētas attīstības departamenta mājas lapā ir izveidota jauna sadaļa Jaunais Rīgas teritorijas plānojums https://rdpad.lv/teritorijas_planojums/. Tā izveidota saskaņā ar jaunā Rīgas teritorijas plānojuma (RTP) izstrādes uzsākšanu, lai šo procesu padarītu pēc iespējas caurskatāmāku un iedzīvotājiem atvērtāku. Šobrīd sadaļa atrodas izstrādes sākumposmā un tā nepārtraukti tiks papildināta ar aktuālo informāciju.

Viens no jaunā RTP izstrādes galvenajiem uzdevumiem ir sabiedrības iesaiste visā plāna izstrādes procesā. Līdz šim ir novērots, ka normatīvajos aktos noteiktais nav pietiekošs, lai iesaistītu iedzīvotājus, tāpēc, pēc Rīgas pašvaldības iniciatīvas ir izstrādāta plaša sabiedrības iesaistes programma, ņemot vērā iedzīvotāju, nevalstisko organizāciju un citu plānošanā iesaistīto ieteikumus.

Jau šobrīd mājas lapas sadaļā atrodas informācija par notikušajām sanāksmēm saistībā ar RTP izstrādi, izbraucieniem uz pašvaldībām, tikšanos ar ekspertiem, kā arī ir iespējams iepazīties ar plānoto RTP izstrādes procesu uzstādītajiem darba uzdevumiem. Šī sadaļa ir viens no sabiedrības līdzdalības programmas elementiem, lai nodrošinātu informācijas un lēmumu pieņemšanas atklātumu RTP tapšanā.

Tuvākajā laikā mājas lapā būs atrodama informācija par izpētēm, tajā skaitā Rīgas iedzīvotāju aptauju rezultātiem apkaimēs, kurās noskaidrots un tiks ņemts vērā iedzīvotāju viedoklis par Rīgas attīstības jautājumiem. Sadaļā arī būs pieejama informācija par notikušajām un plānotajām apkaimju sanāksmēm laika posmā no septembra līdz decembrim, kā arī informācija par citiem sabiedrības līdzdalības pasākumiem. Tāpat iedzīvotājiem būs pieejami dokumentu projekti, par kuriem būs iespējams izteikt savus priekšlikumus.

Ikviens Rīgas iedzīvotājs tiek aicināts aktīvi iesaistīties jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādē gan sekojot līdzi izstrādes procesam mājas lapā: https://rdpad.lv/teritorijas_planojums/, gan departamenta sociālā portāla twitter kontā @rdpad, gan apmeklējot apkaimju sanāksmes un izsakot savus priekšlikumus RTP izstrādē! Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi jaunumiem mājaslapā, kurā regulāri tiks atjaunota un ievietota aktuālākā informācija.

Papildu informācija par jauno Rīgas teritorijas plānojumu
Esošais Rīgas teritorijas plānojums tika izstrādāts laika periodam no 2006.-2018.gadam, pašlaik uzsākts darbs pie Rīgas teritorijas plānojuma 2018.-2030. gadam. Tā mērķis ir radīt elastīgu teritorijas plānošanas dokumentu, kas sniedz nosacījumus pilsētas attīstībai, kas balstīti uz vēstures, kultūras, ainavu un sociāli ekonomisko aspektu izvērtējumu un dažādu sabiedrības grupu interešu saskaņošanu.

RD Pilsētas attīstības departaments

0 Patīk
1654 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts