2013.gada 14.jūnijā Rīgas domē notika USER projekta atbalsta grupas paplašinātā sastāva sanāksme

Projekta atbalsta grupas paplašinātajā sastāvā pieaicināti pārstāvji no dažādām organizācijām, biedrībām, asociācijām, kā arī dažādu sabiedrības grupu pārstāvji, kuru intereses vai darbība tieši saistīta ar Rīgas vēsturiskā centra laukumu un citu gājējiem paredzēto publisko ārtelpu lietošanu un pilnveidošanu.

Projekta atbalsta grupas sastāvs

Sanāksmes galvenais uzdevums bija vienoties par Rīgas vēsturiskā centra publiskās ārtelpas objektiem, kuru pilnveidošanai projekta gaitā tiks izstrādāts Rīcības plāns ar plašāku mērķi – izveidot sistēmu šādu objektu attīstībai, lai veicinātu iedzīvotāju dzīves kvalitāti un veidotu drošu, visām sabiedrības grupām pieejamu, ērtu un lietotāju vajadzībām piemērotu, labi uzturētu un pievilcīgu publisko ārtelpu. Sanāksmē tika analizēti un metodiski vērtēti Projekta atbalsta grupas pamatsastāva, t.i., Rīgas pilsētas pašvaldības institūciju un profesionālo organizāciju pārstāvju izraudzīto četru prioritāro Rīgas vēsturiskā centra objektu – Pils laukuma, Latviešu strēlnieku laukuma, Spīķeru ielas un tās apkārtējās teritorijas, kā arī Līvu laukuma atbilstību Projektā izvirzītajam kritēriju kopumam, lai izvēlētos Rīcības plāna pilotprojekta izstrādei visatbilstošākos objektus.

Objektu vērtēšanas rezultāti: četri prioritārie objekti tika analizēti četrās darba grupās, meklējot atbildes uz diviem pamatjautājumiem: kādas ir esošās publiskās ārtelpas kvalitātes un vērtības un kādi ir esošie publiskās ārtelpas trūkumi un problēmas? Katra darba grupa pēc kārtas analizēja visus objektus, fiksējot atbildes un padziļinot pārējo darba grupu paveikto. Rezultātā tika iegūts sanāksmes dalībnieku kopējais vērtējums un par piemērotāko Rīcības plāna izstrādei tika atzīts Latviešu strēlnieku laukums un tam sekoja Spīķeru iela ar tās apkārtējām teritorijām.

USER projekta aktualitātes
USER projekta novietnes – vērtēšanai darba grupā

0 Patīk
1232 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts