Izsludināts metu konkurss Aldara parka pārbūvei

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments š.g. 19.aprīlī ir izsludinājis metu konkursu Aldara parka pārbūves meta izstrādei. Konkursa mērķis ir izvēlēties un iegūt metu, kas piedāvā veiksmīgāko Aldara parka pārbūves pilsētbūvniecisko un labiekārtojuma risinājumu.

Aldara parks ir Sarkandaugavas apkaimes zaļā teritorija ar 2,57 ha lielu platību un tas atrodas pašvaldības īpašumā.

Parks un tā teritorijā esošās mākslīgās pilsdrupas ir vietējas nozīmes aizsargājams kultūras piemineklis. Aldara parks ir viens no vecākajiem parkiem Rīgā, tas ir projektēts 19.gs. beigās kā 1865.gadā dibinātās alus darītavas „Waldschlößchen” jeb „Meža pils” (mūsdienās – A/S „Aldaris”) īpašnieka Johanesa Daudera sākotnēji slēgtais savrupmājas dārzs ar dīķi un mākslīgajām pilsdrupām. Aldara parka teritorijas plānojumu ir veidojis daiļdārznieks un ainavu arhitekts Georgs Kūfalts laikā no 1880.gada līdz Pirmajam pasaules karam, izmantojot romantisma stila parka būves un elementus. Mūsdienās Aldara parks robežojas ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Dauderu nodaļu, A/S „Aldaris” ražotni un Rīgas 28.vidusskolu, kā arī tramvaja un dzelzceļa līniju.

Ņemot vērā Aldara parka esošo degradēto stāvokli, metu konkursa ietvaros izvērtējama parka iespējamā tālākā attīstība un tam sekojošā parka teritorijas pārbūve un būvprojekta izstrāde. Ievērojot Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam plānoto, Aldara parkam pārbūves rezultātā jākalpo galvenokārt kā atpūtas un rekreācijas telpai. Konkursa ietvaros nepieciešams veicināt parka sasaisti ar blakus esošajiem objektiem, risināt nožogojuma jautājumu, mākslīgo pilsdrupu un baseina funkcionālu izmantošanu, veidojot mūsdienīgu publisko ārtelpu ar daudzveidīgām rekreācijas iespējām dažādām iedzīvotāju vecuma grupām.

Iesniegto metu vērtēšanas žūrijas komisijā piedalīsies pārstāvji no Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta, Rīgas pilsētas arhitekta biroja, Rīgas pilsētas būvvaldes, SIA „Rīgas meži”, Latvijas Arhitektu savienības un Latvijas Ainavu arhitektūras biedrības. Konkursa sagatavošanā, tajā skaitā konkursa nolikuma izstrādē tika iesaistīti arī Sarkandaugavas apkaimes iedzīvotāji, eksperti un citas iesaistītās puses – A/S „Aldaris”, Sarkandaugavas attīstības biedrība, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Dauderu nodaļa, Rīgas 28.vidusskola u.c. institūciju pārstāvji.

Metu konkursam iespējams pieteikties līdz š.g. 10.jūnijam. Ar konkursa nosacījumiem un konkursa dokumentāciju var iepazīties: www.rdpad.lv

1 Patīk
4353 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts