Norisināsies “Apkaimju gids Dārziņos”

Šodien 28. aprīlī notiks “Apkaimju gids” Dārziņos, kas ir viens no sabiedrības līdzdalības pasākumiem Dārziņu tematiskā plānojuma ietvaros.

Pasākuma mērķis ir pašvaldības speciālistiem, tematiskā plānojuma izstrādātājiem un iedzīvotājiem veikt kopīgu teritorijas apsekošanu, uz vietas iepazīstot teritorijas specifiku un uzklausot iedzīvotāju viedokļus par galvenajām apkaimes problēmām un to risināšanu.

Tematiskais plānojums ir teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā tiek risināti specifiski jautājumi, kas saistīti ar atsevišķu nozaru attīstību. Dārziņu tematiskā plānojuma ietvaros tiks risināti jautājumi saistībā ar meliorācijas sistēmas, transporta, pakalpojumu objektu, veselības aprūpes un izglītības iestāžu, inženiertīklu izvietojuma un publiskās ārtelpas turpmāko attīstību.

Dārziņu tematiskā plānojuma pasūtītājs – Rīgas pilsētas pašvaldība; izstrādātājs – SIA “METRUM”.

Tematiskā plānojuma izstrāde norisinās no 2016.gada janvāris – 2017. gada maijam.

Sekojiet Dārziņu tematiskā plānojuma aktualitātēm mūsu mājas lapā www.rdpad.lv

1 Patīk
2923 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts