Lokālplānojums publiskai apspriešanai tiek nodots, pamatojoties uz Rīgas domes 15.12.2015. lēmumu Nr.3342 „Par zemesgabala Vecāķu prospektā 205 (kadastra Nr.0100 120 0076) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. Lokālplānojuma izstrādātājs: SIA „METRUM”, Ģertrūdes iela 47-3, Rīgā, LV-1011, tālrunis 80008100. Lokāplānojuma pasūtītājs: SIA „Vecāķu 205”, Mazā Kalna ielā 13-2, Rīgā, LV-1058, tālrunis 29209979. Lokālplānojuma […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka no šī gada 4. janvāra līdz 1. februārim  notiek lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana zemes gabalam Rīgā,  Kojusalas ielā b/n (kadastra Nr.0100 048 2014), Maskavas forštates apkaimē. Lokālplānojuma mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai, paredzot komerciāla rakstura būvju izvietošanu zemesgabalā un radot vienotu kvartāla apbūves telpisko […]

Lasīt vairāk

Paredzētās darbības nosaukums: Naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveide un dzelzceļa attīstība. Paredzētās darbības vieta: Rīga, Flotes iela 13 (kadastra Nr. 0100 103 2001), Rīgas brīvostas teritorija. Ierosinātājs: SIA KU „Baltic Oil Terminal”, Reģ. Nr. 40003511867. Lēmums par procedūras piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2015.gada 18.marta Lēmums Nr.65 „par ietekmes uz vidi novērtējuma […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts