Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma „Naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveide Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas brīvostas teritorijā” ziņojuma aktuālās redakcijas iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā

Paredzētās darbības nosaukums: Naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināļa izveide un dzelzceļa attīstība.

Paredzētās darbības vieta: Rīga, Flotes iela 13 (kadastra Nr. 0100 103 2001), Rīgas brīvostas teritorija.

Ierosinātājs: SIA KU „Baltic Oil Terminal”, Reģ. Nr. 40003511867.

Lēmums par procedūras piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2015.gada 18.marta Lēmums Nr.65 „par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”

Novērtējuma ziņojums: „Ietekmes uz vidi novērtējums naftas un naftas ķīmijas produktu pārkraušanas termināla izveidei Rīgā, Flotes ielā 13, Rīgas brīvostas teritorijā” ziņojums (1. un 2. sējums), pielikumi; sagatavošanas datums – 2015.gada 21.decembris; iesniegšanas datums Vides pārraudzības valsts birojā – 2015.gada 22.decembris.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Vidrūpe”, Reģ. Nr. 50103179671, Ķiršu iela 7-32, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152.

Novērtējuma ziņojuma aktuālā redakcija ir pieejama: SIA KU „Baltic Oil Terminal”, Katrīnas dambis 14-203, LV-1045, tel.: +371 67508441, interneta mājas lapā www.balticoilterminal.lv, sadaļā „Noslēguma ziņojums”; Rīgas pilsētas domē, Rātslaukums 1, LV-1539, Rīgas pilsētas domes darba laikos.

0 Patīk
2393 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts