Noris lokālplānojuma redakcijas Kojusalas ielā b/n (Maskavas forštates apkaimē) publiskā apspriešana

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments informē, ka no šī gada 4. janvāra līdz 1. februārim  notiek lokālplānojuma redakcijas publiskā apspriešana zemes gabalam Rīgā,  Kojusalas ielā b/n (kadastra Nr.0100 048 2014), Maskavas forštates apkaimē.

Lokālplānojuma mērķis ir nodrošināt pilnvērtīgas īpašuma izmantošanas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai, paredzot komerciāla rakstura būvju izvietošanu zemesgabalā un radot vienotu kvartāla apbūves telpisko struktūru.

Lokālplānojuma izstrādātājs SIA „prX”, lokālplānojuma pasūtītājs SIA „ORLANDO”.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 14.01.2016. plkst.17:00 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1.

Ar lokālplānojuma redakcijas materiāliem līdz 01.02.2016. var iepazīties:

  • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4;
  • interneta portālā  Geolatvija.lv;
  • klātienē – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmeklētāju pieņemšanas laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00, Amatu ielā 4, 5.stāvā, tālrunis 67012847.

Rakstiski priekšlikumi līdz 01.02.2016. (pasta zīmogs) sūtāmi pa pastu vai iesniedzami Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, LV-1050, vai visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros (adresēt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldei). Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām – vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs.

Viedokli un priekšlikumus līdz 01.02.2016. var izteikt arī elektroniski portālā Geolatvija.lv

Lokālplānojuma publiskā apspriešana noteikta pamatojoties uz Rīgas domes 15.12.2015. lēmumu Nr.3343 „Par zemesgabala Kojusalas ielā b/n (kadastra Nr.0100 048 2014) lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

0 Patīk
2954 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts