15.07.2020. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.594 “Par Rīgas domes 11.07.2018. lēmuma Nr.1417 “Par zemesgabala Baldones ielā 7 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu” atzīšanu par spēku zaudējušu”. Ņemot vērā sabiedrības negatīvo attieksmi pret lokālplānojuma risinājumiem, lokālplānojuma ierosinātājs SIA “Centrālais tenisa klubs” nolēma pārtraukt lokālplānojuma izstrādi. Lēmums

Lasīt vairāk

15.07.2020. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.576 “Par zemesgabalu Remtes ielā 21, Remtes ielā 19A un Kārļa Ulmaņa gatvē b/n lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”. Lokālplānojuma mērķis ir Rīgas teritorijas plānojuma grozījumu nepieciešamība, lai radītu priekšnoteikumus ilgtspējīgai teritorijas izmantošanai tirdzniecības un pakalpojumu objekta attīstībai, atbilstošas infrastruktūras izveidei un teritorijas labiekārtojumam. Lokālplānojuma ierosinātājs […]

Lasīt vairāk

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē, ka tiek veikts sākotnējais IVN SIA “LIDL Latvija” paredzētajai darbībai – veikala ēkas būvniecībai Duntes ielā 25 (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 016 2010), Rīgā. Detalizētāka informācija Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (http://www.vvd.gov.lv/strukturvienibas/lielrigas-regionala-vides-parvalde/informacija/) Informatīvais paziņojums

Lasīt vairāk

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē, ka tiek veikts sākotnējais IVN SIA “PREMIER ESTATES” paredzētajai darbībai – divu tirdzniecības ēku būvniecībai Sporta ielā 2 k-4 (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 018 0059), Rīgā. Detalizētāka informācija Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (http://www.vvd.gov.lv/strukturvienibas/lielrigas-regionala-vides-parvalde/informacija/) Informatīvais paziņojums

Lasīt vairāk

07.07.2020. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.520 “Par teritorijas Ūdeļu ielā 1 lokālplānojuma kā Rīgas teritorijas plānojuma 2006.–2018.gadam grozījumu izstrādes uzsākšanu”. Lokālplānojuma mērķis ir grozīt Rīgas teritorijas plānojumu, lai radītu priekšnoteikumus uzņēmējdarbības attīstībai, nodrošinot tirdzniecības un pakalpojumu objekta izbūves iespējas un nosakot tā darbības veikšanai nepieciešamo infrastruktūru. Lokālplānojuma ierosinātājs – SIA “ACCIPITER”. Lokālplānojuma izstrādātājs – SIA […]

Lasīt vairāk

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē, ka tiek veikts sākotnējais IVN SIA “TZMO Latvija” paredzētajai darbībai – biroja ar veikalu un noliktavas būvniecībai Reinvalda ielā 17 (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 092 0788), Rīgā. Detalizētāka informācija Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (http://www.vvd.gov.lv/strukturvienibas/lielrigas-regionala-vides-parvalde/informacija/) Informatīvais paziņojums

Lasīt vairāk

Paredzētā darbība: SIA “KRONOSPAN Riga” darbības modernizācija un paplašināšana Rīgā, Daugavgrīvas šosejā Paredzētā darbības vieta: Daugavgrīvas šosejā 7B, 7 k-1, 7 un 7J (zemes vien. kad. Nr.0100 097 2093, Nr.0100 097 2092, Nr.0100 097 2020 un Nr.0100 097 2152) Paredzētās darbības ierosinātāja: SIA “KRONOSPAN Riga” (reģ. nr. 40003774690, Daugavgrīvas šoseja 7B, Rīga, LV-1016, tālr. 67 […]

Lasīt vairāk

Lai paplašinātu publisko diskusiju par Rail Baltica projekta plānotajiem un iespējamiem risinājumiem, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments un  RB RAIL AS organizēs papildu pasākumus par Rail Baltica projekta risinājumiem. Līdz 2020. gada beigām plānotas trīs publiskās diskusijas, kas būs turpinājums iesāktajam diskusiju ciklam “Rail Baltica kā projekts Rīgas attīstībai”, aicinot piedalīties sadarbības memorandu dalībniekus un […]

Lasīt vairāk

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde informē, ka tiek veikts sākotnējais IVN SIA „VGP PARK RIGA”paredzētajai darbībai – industriālās ēkas būvniecībai Ulbrokas ielā 46k-1 (kad.Nr. 0100 092 0088), Ulbrokas ielā 48 (kad.Nr. 0100 092 0724), Biķernieku ielā 119 (kad.Nr. 0100 092 0644), Biķernieku ielā 121 (kad.Nr. 0100 092 2204), Biķernieku ielā 121J (kad.Nr. 0100 […]

Lasīt vairāk

2020. gada 19. jūnijā Rīgas domē pieņemts lēmums Nr. 423 “Par Rīgas Tehniskās universitātes kompleksa Ķīpsalā lokālplānojuma kā Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu”. Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir radīt priekšnoteikumus Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk – RTU) kompleksa teritorijas optimālai attīstībai Ķīpsalā atbilstoši Rīgas stratēģiskajām interesēm un Rīgas vēsturiskā centra […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts