Šodien un rīt, 27.janvārī, turpinās Ziemeļu transporta koridora 2. posma – no Daugavgrīvas ielas līdz Gustava Zemgala gatvei – sabiedriskā apspriešana. Visi interesenti aicināti aktīvi izteikt savu viedokli par trīs iespējamiem automaģistrāles risinājumiem. Ar ietekmes uz vidi novērtējuma Ziemeļu transporta koridora 2. posmam sabiedriskās apspriešanas materiāliem var iepazīties: Rīgas domē, Rātslaukumā 1, 2.stāva vestibilā; Rīgas […]

Lasīt vairāk

Ziemeļu transporta koridora 2. posma sabiedriskās apspriešanas ietvaros, piektdien, 15.janvārī notika ekonomikas un vides speciālistu tikšanās par piedāvātiem trases risinājumiem. Sabiedriskā apspriešana turpinās līdz šī gada 27.janvārim un visi interesenti aicināti aktīvi izteikt savu viedokli. 15.janvārī sabiedriskās apspriešanas sanāksmē piedalījās vairāk kā 40 speciālisti no finanšu konsultāciju uzņēmumiem, bankām, Publiskās un privātās partnerības asociācijas, VAS […]

Lasīt vairāk

Pagājušā nedēļā notika iedzīvotāju, kā arī arhitektu, pilsētplānotāju un inženieru sanāksmes par Ziemeļu transporta koridora 2. posma risinājumiem. Savukārt, šī gada 15.janvārī notiks tikšanās ar vides un ekonomikas speciālistiem. 7.janvārī sabiedriskās apspriešanas sanāksmē piedalījās vairāk kā 130 iedzīvotāji. Tika diskutēts par projekta būtību un ieguvumiem kopumā, ietekmi uz pilsētas satiksmi, par ietekmi uz gaisa kvalitāti, […]

Lasīt vairāk

Līdz 2010. gada 27. janvārim notiek ietekmes uz vidi novērtējuma sabiedriskā apspriešana Ziemeļu transporta koridora 2. posmam – no Daugavgrīvas ielas līdz Gustava Zemgala gatvei. Iedzīvotāju vērtējumam tiek piedāvāti trīs Ziemeļu transporta koridora 2. posma alternatīvie risinājumi. Sabiedriskās apspriešanas laikā paredzētas divas diskusijas ar speciālistiem – 8. janvārī ar arhitektiem un inženieriem un 15.janvārī – […]

Lasīt vairāk

Vērtējot Ziemeļu koridora projekta nozīmīgumu, būtiski ir ne tikai, cik izmaksātu šī projekta īstenošana, bet arī tas, kādus zaudējumus Rīgai un Latvijai kopumā radītu atteikšanās no tā īstenošanas – gan satiksmes attīstības un drošības jautājumos, gan arī vairākos ekonomiskajos rādītājos, tai skaitā zaudēto ieguvumu un potenciāli neizveidoto darbavietu skaita ziņā. Potenciālo zaudējumu pašreizējā vērtība tiek […]

Lasīt vairāk

Tuvāko gadu laikā Rīgas pilsēta plāno būtiski uzlabot kopējo satiksmes infrastruktūru, atslogot no sastrēgumiem Rīgas centru, novirzīt kravas autotransporta kustību ārpus pilsētas centra, iekļaut Rīgas ostu Eiropas nozīmes ceļu tīklā un uzlabot piekļūšanu tai. Šim nolūkam tiks veidota jauna maģistrāle – Rīgas apvedceļa savienojums no Berģiem līdz Jūrmalai – Ziemeļu transporta koridors. Ziemeļu transporta koridora […]

Lasīt vairāk

Šī gada septembrī ir apstiprināts Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma jeb Brīvības ielas dubliera skiču projekts. Izstrādātais skiču projekts paredz veidot jaunu, ap 9,1 kilometrus garu automaģistrāli, kas austrumos sākas pie esošā Jaunciema gatves pieslēguma Brīvības gatvei pie Rīgas pilsētas robežas un rietumos noslēdzas pie Gustava Zemgala gatves, kur sākas Ziemeļu transporta koridora 2.posms. Paveiktie […]

Lasīt vairāk

Šī gada oktobrī 45.ikgadējā pilsētplānotāju kongresā ISOCARP Porto (Portugāle) piedalīsies arī Rīgas pilsētas pārstāvji. Rīga tiesības piedalīties kongresā ieguva pēc atlases konkursa, kuru izturēja Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālistu sagatavotais raksts „Ilgtspējīgas pilsētas struktūras attīstības veicināšana ar adekvātu transporta sistēmas plānošanu – Rīgas Ziemeļu transporta koridora piemērs”. Šī raksta izraudzītā tēma sasaucas ar šī […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments noslēdzis līgumu ar AS „Ceļuprojekts” par skiču projekta un ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādi Rīgas Ziemeļu transporta koridora trases 3. un 4. posmam. „Neskatoties uz to, ka pašlaik mūsu valstī un pasaulē ir vērojams ekonomiskās aktivitātes kritums, nedrīkst apstādināt stratēģiski svarīgo projektu attīstību. Ziemeļu transporta koridors ir viens no šādiem […]

Lasīt vairāk

Pilsētas attīstības departaments izsaka pateicību visiem sabiedriskās apspriešanas sanāksmes dalībniekiem Jūrmalas pašvaldībā, kuri 24. jūlijā aktīvi piedalījās diskusijā par Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3. un 4. posma risinājumiem. Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktu prasībām sabiedriskajai apspriešanai piedāvāti vairāki iespējamie trases novietnes varianti. Par šiem variantiem iedzīvotāji aicināti izteikties līdz 20.augustam, gan no ietekmes uz […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts