Šī gada oktobrī 45.ikgadējā pilsētplānotāju kongresā ISOCARP Porto (Portugāle) piedalīsies arī Rīgas pilsētas pārstāvji. Rīga tiesības piedalīties kongresā ieguva pēc atlases konkursa, kuru izturēja Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālistu sagatavotais raksts „Ilgtspējīgas pilsētas struktūras attīstības veicināšana ar adekvātu transporta sistēmas plānošanu – Rīgas Ziemeļu transporta koridora piemērs”. Šī raksta izraudzītā tēma sasaucas ar šī […]

Lasīt vairāk

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments noslēdzis līgumu ar AS „Ceļuprojekts” par skiču projekta un ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādi Rīgas Ziemeļu transporta koridora trases 3. un 4. posmam. „Neskatoties uz to, ka pašlaik mūsu valstī un pasaulē ir vērojams ekonomiskās aktivitātes kritums, nedrīkst apstādināt stratēģiski svarīgo projektu attīstību. Ziemeļu transporta koridors ir viens no šādiem […]

Lasīt vairāk

Pilsētas attīstības departaments izsaka pateicību visiem sabiedriskās apspriešanas sanāksmes dalībniekiem Jūrmalas pašvaldībā, kuri 24. jūlijā aktīvi piedalījās diskusijā par Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3. un 4. posma risinājumiem. Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktu prasībām sabiedriskajai apspriešanai piedāvāti vairāki iespējamie trases novietnes varianti. Par šiem variantiem iedzīvotāji aicināti izteikties līdz 20.augustam, gan no ietekmes uz […]

Lasīt vairāk

Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 28.07.2006. lēmumu Nr.553 Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ir uzsācis Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2.posma – automaģistrāles no Vairoga ielas līdz Daugavgrīvas ielai ietekmes uz vidi novērtējumu. Ietekmes uz vidi novērtējuma mērķis ir izvērtēt jauna ievada Rīgā izbūves iespējas. Informatīvie materiāli apskatāmi Rīgā, Rātslaukumā 1, Rātsnama 3.stāva vestibilā laikā […]

Lasīt vairāk

Pilsētas attīstības departaments nodod publiskai apspriešanai Rīgas Ziemeļu transporta koridora 2.posma – automaģistrāles no Vairoga ielas līdz Daugavgrīvas ielai būvniecības ieceri. Informatīvie materiāli apskatāmi Rātsnama 3.stāva vestibilā, Rātslaukumā 1, Rīgā, laika posmā no 24.07.2006. līdz 31.08.2006., darba dienās no plkst. 9.00 – 17.00. Rakstiski priekšlikumi un apspriešanas anketas iesniedzamas minētajā laika posmā Pilsētas attīstības departamenta […]

Lasīt vairāk
Mainīt burtu lielumu
Kontrasts