Pamatojoties uz Rīgas domes 27.02.2007. lēmumu ( Nr.2128 (prot. Nr.64, 3.§) ”Par Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Akustiskās koncertzāles teritorijas un tām piegulošo teritoriju detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu, kā arī sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu” tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde un sabiedriskās apspriešanas 1.posms.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir noteikt infrastruktūras nodrošinājuma attīstības iespējas un risinājumus Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Akustiskās koncertzāles būvniecībai paredzētajai teritorijai.

Pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 – 18.00. Detālplānojuma izstrādātāji SIA „Arhitektu birojs „Ģelzis – Šmits – Arhetips”.

Sabiedriskās apspriešanas 1.posms (priekšlikumu iesniegšanas posms) ir noteikts no 06.07.2007. līdz 03.09.2007. Informatīvie materiāli apskatāmi Rīgas Zemgales rajona izpilddirekcijā, E.Smiļģa ielā 46, pirmdienās no plkst. 10.00 – 19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 – 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 – 16.00 un Kurzemes rajona izpilddirekcijā Dzirciema ielā 26, pirmdienās no plkst. 9.30 – 19.00, otrdienās, trešdienā, ceturtdienās no 8.30 – 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 – 16.00, kā arī Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1.stāvā, pirmdienās un ceturtdienās no 10.00 līdz 19.00, otrdienās, trešdienās no 9.00 līdz 16.00, piektdienās no 9.00 līdz 14.00.

Informācija par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu ir pieejama internetā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriedes”.

Aptaujas anketas iespējams saņemt un aizpildītas iesniegt iepriekšminētajā laika posmā Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, tālrunis informācijai: 67105800 un „SIA „Arhitektu birojs „Ģelzis – Šmits – Arhetips” birojā Skolas iela 21-303, tālrunis informācijai: 67271508, 67217043.

Tiks izskatīti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz š.g. 3.septembrim.

Par turpmākajiem sabiedriskās apspriešanas pasākumiem informācija tiks ievietota laikrakstā „5min”.

Atbildīgā amatpersona: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānu nodaļas vadītāja Ilze Purmale.

</a /></a />

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Patīk
1030 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts