Sākusies Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3. un 4.posma būvniecības ieceres publiskā apspriešana

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja 04.07.2007. lēmumu Nr.319, uzsācis Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3. un 4. posma – automaģistrāles no autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) līdz Daugavgrīvas ielai ietekmes uz vidi novērtējumu, kā arī nodod minēto būvniecības ieceri publiskai apspriešanai.

Ietekmes uz vidi novērtējuma mērķis ir izvērtēt jauna ievada Rīgā izbūves iespējas.

Informatīvie materiāli apskatāmi Rīgā, Rātslaukumā 1, Rātsnama 2.stāva vestibilā laikā no 16.07.2007. līdz 20.08.2007. darbdienās no plkst. 9.00 – 17.00. Rakstiski priekšlikumi un apspriešanas anketas iesniedzamas minētajā laika posmā Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, (tālrunis: 67321173, interneta mājas lapas adrese www.vidm.gov.lv/ivnvb) un Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, LV – 1050, (tālrunis: 67012856, 67105655).

Apspriešanas sanāksme notiks š.g. 26. jūlijā plkst. 17.00 Rātsnama Domes sēžu zālē, 1. stāvā, Rīgā, Rātslaukuma 1.
Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas jautājums tiks virzīts izskatīšanai Rīgas domē, kontakttālrunis: 8000 800.

Trases novietojuma priekšizpētes izstrādātājs SIA „BRD projekts”.

Ar Rīgas Ziemeļu transporta koridora 3. un 4. posma publiskā apspriešanas informatīvajiem materiāliem minētajā laika posmā varēs iepazīties arī Piņķos, Centra ielā 4, Babītes pagasta padomes ēkas 1.stāva vestibilā, darbdienās no plkst. 8.30-17.00. Rakstiski priekšlikumi un aptaujas lapas iesniedzamas minētajā laika posmā Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV 1045, (tālrunis: 67321173, interneta adrese – Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapa ) un Babītes pagasta Būvvaldē, Centra ielā 4, Piņķos LV – 2017, 1.stāvā (tālrunis: 67914150).

Apspriešanas sanāksme notiks š.g. 25.jūlijā plkst. 17.30 Babītes pagasta padomes zālē, 2.stāvā, Piņķos, Centra ielā 4.
Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas jautājums tiks virzīts izskatīšanai Rīgas rajona Babītes pagasta padomē, kontakttālrunis: 67914650.

Informatīvie materiāli būs apskatāmi arī Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, Pilsētas domes ēkas 1.stāva vestibilā laikā no 16.07.2007. līdz 20.08.2007. darbdienās no plkst. 8.30 – 17.00. Rakstiski priekšlikumi un aptaujas lapas iesniedzamas minētajā laika posmā Vides pārraudzības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV 1045, (tālrunis: 67321173, interneta adrese – Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapa ) un Jūrmalas pilsētas domē Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, LV -2015 (tālrunis: 67093816).

Apspriešanas sanāksme notiks š.g. 24. jūlijā plkst. 17.30 Jūrmalas pilsētas domes mazajā zālē, 1.stāvā, Jūrmalā, Jomas ielā 1/5.
Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas jautājums tiks virzīts izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domē, kontakttālrunis: 67093816.

Ar publiskās apspriešanas informatīvajiem materiāliem var iepazīties ar Pilsētas attīstības departamenta interneta māja lapā www.rdpad.lv , Sadaļā sabiedriskās un publiskās apspriedes.

Tiks pieņemti un izskatīti tikai rakstiski iesniegumi, kuri iesniegti līdz 2007. gada 20. augustam.

Paskaidrojuma raksts
Publiskās apspriešanas aptaujas lapa
Sabiedriskās apspriešanas aptaujas lapa
Vizualizācija
Vizualizācija
Vizualizācija
Vizualizācija

 

Sabiedrisko attiecību nodaļa,
Tālrunis: 67012916; 67037924
marija.abeltina@riga.lv
dace.kirke@riga.lv

0 Patīk
1082 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts