Leibnica Hannoveres Universitātes Ainavu arhitektūras fakultātes mācībspēku un studentu delegācija viesojas Rīgā

2013.gada 9.oktobrī Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments tikās ar Leibnica Hannoveres Universitātes (Leibniz Universität Hannover) (Vācija) Ainavu arhitektūras fakultātes mācībspēku un studentu delegācijas pārstāvjiem.

Vizītes ietvaros Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments sadarbībā ar Rīgas domes Ārlietu pārvaldi un Rīgas pilsētas būvvaldi organizēja informatīvi izglītojošu semināru par Rīgas pilsētas attīstību un teritorijas plānošanu, īpaši akcentējot Rīgas pilsētai aktuālos tematus ainavu plānošanā un pilsētvides ilgtspējīgā atjaunošanā.

Leibnica Hannoveres Universitātes Ainavu arhitektūras fakultātes pārstāvji tika iepazīstināti ar Rīgas pilsētas plānošanas procesu, tostarp, ar jaunā Rīgas teritorijas plānojuma 2018.- 2030.gadam izstrādes metodiku un gaitu, kā ietvaros tika plašāk atspoguļota ainavu tematiskā plānojuma izstrādes gaita. Seminārā tika diskutēts par ainavu sabiedrisko nozīmi kultūras, ekoloģijas, vides un sociālajā jomā, kā arī par ainavu aizsardzības, pārvaldības un plānošanas nodrošināšanas pamatprincipiem. Savukārt Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādes ietvaros tika sniegta prezentācija par Rīgas pilsētas dabas un apstādījumu teritoriju telpiskās struktūras attīstību. Seminārā, kā Rīgas pilsētas veiksmes stāsti, tika atspoguļoti Rīgas pilsētvides ilgtspējīgas atjaunošanas risinājumi, kas realizēti tādu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu ietvaros, kā „Pilsētvides ilgtspējīga atjaunošana”, „Maskavas, Krasta un Turgeņeva ielu kvartāla degradētās teritorijas revitalizācija” un „Grīziņkalna kultūrvēsturiskā mantojuma tūrisma potenciāla stiprināšana”.

Leibnica Hannoveres Universitāte ir viena no lielākajām augstākās izglītības un zinātnes iestādēm Lejassaksijā (Niedersachsen) ar 182 gadu bagātu vēsturi un tradīcijām. Šobrīd augstskola īsteno vairāk nekā 70 starpdisciplināras un uz praksi orientētas studiju programmas dabas zinātnēs, inženierzinātnēs, humanitārajās un sociālajās zinātnēs, tiesībās un ekonomikas nozarē, kurās ik gadu studē gandrīz 22 000 studentu. Elastīgi reaģējot uz tendencēm Vācijas darba tirgū pēdējās desmitgadēs, Leibnica Hannoveres Universitāte piedāvā apgūt jaunas studiju programmas „Mehatronika”, „Nanotehnoloģijas”, „Augu biotehnoloģijas” u.c. Pasaulē šī augstskola atpazīstama pateicoties Leibnica Hannoveres Universitātes bibliotēkai (Technische Informationsbibliothek Universitätsbibliothek Hannover), kas ir viena no lielākajām tehniskās literatūras bibliotēkām pasaulē tādās zinātnēs, kā ķīmija, datorzinātnes, matemātika, fizika u.c.

Leibnica Hannoveres Universitātes mācībspēki un studenti novērtēja Rīgas izvēlēto pieeju pilsētas attīstības un teritorijas plānošanas nodrošināšanai, veidojot Rīgas pilsētu par konkurētspējīgu un pievilcīgu Baltijas jūras reģiona metropoli ar patīkamu, ērtu un harmonisku vidi. Semināra noslēgumā Leibnica Hannoveres Universitātes Ainavu arhitektūras fakultātes pārstāvji izteica uzaicinājumu Pilsētas attīstības departamenta un Rīgas pilsētas būvvaldes darbiniekiem pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēt Hannoveres pilsētu un Leibnica Hannoveres Universitāti.

Pieredzes apmaiņa ar ārvalstu speciālistu delegācijām sniedz iespējas apzināt citu valstu labo praksi, kā arī pastāstīt par Rīgas pilsētas attīstību, iespējām un pilsētvides plānošanu. Ik mēnesi Pilsētas attīstības departamentu apmeklē vidēji divas līdz trīs ārvalstu speciālistu delegācijas.

0 Patīk
1450 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts