Lems par Mežaparka detālplānojuma precizēšanu

Rīgas domes Pilsētas attīstības komiteja rīt izskatīs jautājumu par kultūras un atpūtas parkam „Mežaparks” izstrādātā detālplānojuma redakcijas precizēšanu.

Kā esam jau informējuši, Pilsētas attīstības komiteja aprīlī nolēma Mežaparka detālplānojuma 1.redakciju nodot atpakaļ tā izstrādātājiem – SIA „Grupa93” – precizēšanai un papildināšanai, jo detālplāna projektā nebija izpildīts Rīgas domes apstiprinātais darba uzdevums; tas bija vispārīgs un tādējādi būtu pieļaujamas pārāk plašas variācijas gan par parkā plānoto objektu izvietošanu, gan to arhitektonisko veidolu.

Pilsētas attīstības departaments izstrādājis konkrētus uzdevumus detālplāna un teritorijas attīstības programmas precizēšanai. Tie nosaka, ka nepieciešams veikt labojumus saistībā ar transporta organizāciju un transportlīdzekļu novietnēm parka teritorijā. Saglabājama meža buferzona gar Viestura prospektu, kas mazina gaisa un trokšņa piesārņojumu Mežaparka centrālajā daļā. Ņemot vērā, ka gājēju promenādes gar Ķīšezeru izveides mērķis ir nodrošināt parka un Zooloģiskā dārza apmeklētāju papildus atpūtas iespējas ezera krasta tuvumā, gājēju promenādē jāizslēdz autotransporta kustība vai jānosaka stingri autotransporta kustības ierobežojumi. Nepieciešami vēl arī citi precizējumi.

„Īpaši komplicēts ir jautājums par tematiskā atrakciju parka izveidi Mežaparkā, jo tas varētu piesaistīt lielu apmeklētāju skaitu. Līdz ar to nepieciešams veikt tematiskā parka izveides, transporta plūsmu, nepieciešamās infrastruktūras novērtējumu. Pašlaik parka izveides iespēja vēl ir pārāk neskaidra, tomēr būtu nepareizi jau šobrīd „aizvērt durvis” šādai iecerei. Tāpēc komitejas sēdē rosināšu pašlaik detālplānojuma 1.redakcijā iespējamā atrakciju parka zonu iezīmēt kā „turpmākās plānošanas teritoriju”, kuras izmantošanas iespējas vēlāk jāprecizē, izstrādājot detālplānojuma grozījumus, – norāda Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētājs Vadims Jerošenko. – Mežaparkam iespējami drīz ir nepieciešama attīstības programma, un detālplānojuma apstiprināšana to nodrošinās. Savukārt, kad tematiskā parka iecere būs ieguvusi konkrētākas aprises, mēs varēsim pie šī jautājuma atgriezties.”

Precizētais detālplānojums tā izstrādātājiem SIA „Grupa93” jūlijā jāiesniedz Pilsētas attīstības departamentā. Pēc tam to izskatīs Pilsētas attīstības komitejā un domes sēdē un nodos sabiedriskajai apspriešanai.

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa

0 Patīk
1300 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts