Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu paredzētajai darbībai Rīgā, Birztalu ielā 6A, Birztalu ielā 6B, Birztalu ielā 6C un Birztalu ielā 9

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs ir pieņēmis lēmumu nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „Rīgas universālais termināls” ierosinātajai darbībai – noliktavu un ar noliktavām saistīto tehnoloģisko iekārtu, laukumu un pievadceļu būvniecībai esošā kravu pārkraušanas un uzglabāšanas terminālī un kravu apgrozījuma palielinājumam Rīgā, Birztalu ielā 6A (kadastra Nr.0100 111 0974, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 0100 111 0923), Birztalu ielā 6B (kadastra Nr. 0100 111 0922, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 0100 111 0357), Birztalu ielā 6C (kadastra Nr. 0100 111 0974, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 0100 111 0349), Birztalu ielā 9 (kadastra Nr. 0100 111 0904, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 0100 111 0904) un Birztalu ielā 9B (kadastra Nr. 0100 111 0906, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 0100 111 0386).

0 Patīk
2921 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts