Līdz šī gada 5.martam notiek publiskā apspriešana būvniecības iecerei A.Saharova ielā 30 (Pļavnieki) un zemes gabala Hospitāļu ielā un tam piegulošās teritorijas (Brasas apkaime) detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana, kā arī Kaivas ielā (Dreiliņi) ir uzsākta detālplānojuma procedūra un tiek gaidīti priekšlikumi 1.redakcijas izstrādei.

 

Līdz šī gada 5.martam notiek publiskā apspriešana būvniecības iecerei A.Saharova ielā 30 (Pļavnieki) un zemes gabala Hospitāļu ielā un tam piegulošās teritorijas (Brasas apkaime) detālplānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana, kā arī Kaivas ielā (Dreiliņi) ir uzsākta detālplānojuma procedūra un tiek gaidīti priekšlikumi 1.redakcijas izstrādei.

Būvniecības ieceres A.Saharova ielā 30 informatīvie materiāli līdz 05.03.2010. apskatāmi Rīgas Austrumu izpilddirekcijā, Daugavpils ielā 31 un interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”. Būvniecības ieceres attīstītājs –  SIA „Castor Construction”, projektētājs – SIA „Core projekts”. Atsauksmes par būvniecības ieceri iesniedzamas līdz 2010.gada 5.martam:

 • Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā Austrumu izpilddirekcijā,  Daugavpils ielā 31,
 • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, 1. stāvā,
 • elektroniski aizpildāmas un nosūtāmas portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi”.

Detālplānojuma zemes gabala Hospitāļu ielā un tam piegulošās teritorijas (kvartālā starp Hospitāļu, Ēveles, K.Valdemāra un Zirņu ielu) sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2010.gada 1.martā plkst.17.00 Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas Sanāksmju zālē, Rūpniecības ielā 21. Detālplānojuma pasūtītājs SIA „Rīgas namu aģentūra” detālplānojumā iekļautajā teritorijā vēlas radīt piecu stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo namu ar daudzlīmeņu dzīvokļiem.
Detālplānojuma 1.redakcijas materiāli līdz 2010.gada 5.martam apskatāmi:

 • Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijas vestibilā, Rūpniecības ielā 21,
 • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4,
 • pie detālplānojuma teritorijas Hospitāļu ielā (kvartālā starp Hospitāļu, Ēveles, K.Valdemāra un Zirņu ielu),
 • www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Rakstiski priekšlikumi līdz 05.03.2010. sūtāmi pa pastu vai iesniedzami:

 • Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4,
 • visos Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centros,
 • elektroniski portālā www.riga.lv, sadaļā „e-pakalpojumi, Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”.

Līdz 5.martam tiek pieņemti priekšlikumi arī detālplānojumam Kaivas ielā, Dreiliņos.

Detālplānojuma ierosinātājs SIA „Kaivas dvīņi”, izstrādātājs – SIA „AJ”. Zemes gabals ir paredzēts kompleksai apbūvei, t.i., īstenojot būvniecību, būs nepieciešams veidot jaunu satiksmes infrastruktūru, inženierkomunikāciju izbūvi ar vienotu publisko infrastruktūru un vienotiem teritorijas labiekārtojuma risinājumiem (apstādījumi, gājēju celiņi u.tml.). Atbilstoši Rīgas teritorijas plānojumam 2006. – 2018.gadam detālplānojuma teritorija atrodas savrupmāju apbūves teritorijā un apstādījumu un dabas teritorijā.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei līdz 05.03.2010. var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrā, Rīgā, Amatu ielā 4.

Plašāka informācija par sabiedriskajām un publiskajām apspriešanām pieejama Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas”, par Rīgas Teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam – sadaļā „Rīgas attīstības plāns”.

 

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja Marija Ābeltiņa

0 Patīk
1485 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts