Teritorija kvartālā starp Lomonosova, Rēznas, Aiviekstes un Maskavas ielām (kad. apz. 0100 046 0075 un kad. apz. 0100 046 2016)

  • apgaismojums, lai radītu drošības sajūtu teritorijā;
  • atkritumu urnas, lai nodrošinātu teritorijas sakoptību;
  • apstādījumi, tajā skaitā krūmi un daudzgadīgas puķes;
  • piknika un atpūtas vietas;
  • minimālas rotaļu iespējas bērniem, jo apkārtējās mājās to nav daudz;
  • koplietojams mazdārziņš (urban gardening)

Klātienes tikšanās ar iedzīvotājiem norisinājās 17.02.2020.

Izstrādātie studentu priekšlikumi

Planšete Nr.1

Planšete Nr.2

Prezentācija

Autori: Carolina Illera Barbori, Elīna Paula, Camila Yakubova

Planšete Nr.1

Planšete Nr.2

Prezentācija

Autori: Jeļizavete Lavrenteja, Ingrīda Dreimane

Planšete Nr.1

Planšete Nr.2

Prezentācija

Autori: Anna Aina Aļehna, Jurijs Eisaks

Jūsu viedoklis ir svarīgs!
Lūdzu, novērtējiet iesniegtos priekšlikumus!

Priekšlikums APriekšlikums BPriekšlikums C

Ja vēlaties, sniedziet komentārus par savu izvēli!

1.Kas izvēlētajā priekšlikumā Jums patīk?

2.Kas būtu uzlabojums izvēlētajā priekšlikumā?

3.Kas Jums patīk citos izstrādātajos priekšlikumos?

4.Citi komentāri!

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts