Minecraft spēļošanas aktivitāte Bolderājā

Aktivitātes mērķis

Iesaistīt jauniešus kultūras plānošanas un sociālās inovācijas procesā, izmantojot Minecraft spēļošanas pieeju kā rīku, tādējādi radot jauniešiem saikni ar apkaimi un vietējo kopienu, stiprinot lokālpatriotismu.

Vienlaikus aktivitātes mērķis ir veidot lielāku saikni Baltijas jūras reģionā, nodrošinot starptautisku zināšanu pārnesi. UrbCultural Planning projektā paredzēts, ka šādu pašu aktivitāti veiks arī Gdaņskā (Polija) un Ķīlē (Vācija).

Veicamie uzdevumi

  • Rīgas pilsētas kartes izveidošana Minecraft
  • Spēļošanas pieejas metodoloģijas izstrāde
  • Jauniešu iesaiste un Minecraft rīka pielietošana kultūras plānošanas aktivitātē
  • Rezultātu prezentācija un izvērtējums (t.sk. dalība projekta konferencē Gdaņskā)
  • Pieredzes pārnese Baltijas jūras reģionā

Aktivitātes plāns

Plānotās aktivitātes var iedalīt trīs lielos blokos:

  • Minecraft spēļošanas aktivitātes veikšana Bolderājā;
  • Aktivitātes pārnese Baltijas jūras reģionā;
  • Rīcības plāns metodes izmantošanai tālāk.

Minecraft spēļošanas aktivitātes veikšana Bolderājā

Sadarbībā ar projekta partneriem no Norvēģijas, ir izveidota Rīgas karte Minecraft vidē. Uz tās pamata tiks veiktas aktivitātes Bolderājā.

Lai sasniegtu šādu mērķi, notika konsultēšanās ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu, RD Informācijas un tehnoloģiju centru un Bolderājā esošajām izglītības iestādēm – Rīgas 19.vidusskolu un Bolderājas mūzikas un mākslas skolu. Izveidojās sadarbība ar abām iestādēm, aktivitātes galveno lomu, kopā ar Datorzinību centru izstrādāt un ieviest spēļošanas metodoloģiju, uzņēmās Bolderājas mūzikas un mākslas skola (BMMS), bet 19.vidusskola atbalstīs ar izpētes materiālu iegūšanu. Aktivitātes plānu un metodoloģiju izstrādāja Bolderājas mūzikas un mākslas skola kopā ar Datorzinību centru.

Aktivitātes ietvaros 8 skolēni vecumā no 10 līdz 14 gadiem no februāra līdz maija beigām* strādās ar 8 Bolderājas/Daugavgrīvas kultūrvēsturisku objektu attīstīšanu Minecraft Education Edition, veidojot digitālu klasi. Šie objekti ir:

·       Bolderājas Mūzikas un mākslas skola;  

·       Daugavgrīvas cietoksnis;

·       Bolderājas Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīca;

·       Bolderājas luterāņu draudzes baznīca;  

·       Rīgas 19.vidusskola;

·       Daugavgrīvas bāka;

·       Bolderājas pareizticīgo baznīca;

·       Loču kanāla krastmala.

Skolēni šo mēnešu ietvaros ies secīgi pa soļiem, sākot ar izpēti par šiem objektiem, kas norisinājās februārī. Sadarbojoties ar Rīgas 19.vidusskolu, projektu nedēļa tika izmantota, lai palīdzētu ievākt materiālus, kuri tālāk tiek nodoti BMMS skolēniem. Kopā ar pedagoģi Sandru, skolēni ir iepazīstas gan ar vēsturi, gan analizē būvju arhitektūru. Šis ir tā saucamais “offline” posms līdz aprīlim.  

Tālāk darbs notiek Minecraft vidē, Rīgas digitalizētajā kartē. “Online” fāzē” līdz maija beigām paredzēts, ka šajā kartē skolēni (katram ir piešķirts savs objekts), strādā pie tā, lai papildinātu ēku un vidi tā, lai to varētu atpazīt (jo pašlaik Rīgas karte Minecraft vidē ir standartizēta un tai trūkst detalizācijas), un izveidotu uzdevumu, kas būtu saistīts ar konkrēto objektu. Šis ir Minecraft Education Edition lielākais pluss – tajā var veidot uzdevumus, ievietot saites uz materiāliem, kas rada papildus pievienoto vērtību jebkuram, kurš izmantos šo “digitālo klasi” pēc tam. 

Ar šādu pieeju UCP Rīgas komanda cer, ka iesaistītajiem jauniešiem veidosies ciešāka saikne ar savu apkaimi un tās vēsturi. Pēc tam šo “digitālo klasi” izmēģinās arī iesaistītie 19.vidusskolas jaunieši, bet tālāk to var izmantot jebkurš interesents.

Aktivitātes pārnese Baltijas jūras reģionā

Izvēlētā pieeja strādāt ar specifisko Minecraft versiju, kas ir paredzēta izglītības sektoram, ļauj “digitālo klasi” pievienot visiem pieejamā platformā. Tādējādi jebkurš, kurš vēlas, var izmantot šo klasi. Lai to nodrošinātu, būtu Bolderājā izveidotā digitālā klase jāpārtulko angļu valodā.

Projekta partneri apsver domu veidot starpvalstu tiešsaistes platformu, ar kuras palīdzību jebkurš varētu redzēt, izjust un izmantot projekta rezultātus – jo īpaši spēļošanas aktivitātes rezultātus un produktus.

Rīcības plāns metodes izmantošanai tālāk

Lai neietu zudumā vietējās aktivitātes rezultāti (īpaši Rīgas karte Minecraft) un iegūtā pieredze, ir paredzēts izveidot “rīcības plānu” Rīgas domē ar mērķi, pirmkārt, apzināt visus veidus kā Minecraft ir iespējams izmantot, un, otrkārt, apzināt to, kā, kas un kur izmantos šo rīku arī pēc projekta noslēguma.

Lai nodrošinātu šo jautājumu risināšu, ir plānots izveidot konsultatīvo darba grupu.

Sadarbības partneri

Bolderājas mākslas un mūzikas skola

Rīgas 19.vidusskola

Datorzinību centrs

RD PAD

RD ITC

RD IKSD

Microsoft Latvia Izglītības biznesa attīstības sektors

Geoboxers

Inland Norway Lietišķo zinātņu augstskola 

Skovdes universitāte, Zviedrija

1 Patīk
426 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts