Par Augusta Deglava ielas izgāztuves rekultivācijas  projekta rezultātu uzturēšanu

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments šī gada 3. aprīlī rekultivētajā Augusta Deglava ielas izgāztuvē Rīgā ir uzsācis Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas Rīgas pilsētas Augusta Deglava ielas izgāztuves rekultivācija” rezultātu uzturēšanas darbus.

Darbu mērķis ir novērst iespējamo gruntsūdeņu piesārņojumu, kura avots ir no atkritumu kalna izplūstošais infiltrāts. Darbu ietvaros tiks izveidota attīrīšanas barjera 360 metru garumā gar kalna dienvidrietumu nogāzi.

Rūpējoties par iedzīvotāju drošību un iekārtu netraucētu darbību, urbumu teritorija tiks nožogota, kā arī tiks ierīkota signalizācija.

Veicamo darbu programma ir saskaņota Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē.

Plānotais darbu ilgums ir 1,5 gadi, darbu izpildītājs – AS “BAO”, darbus finansē Rīgas pilsētas pašvaldība.

0 Patīk
525 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts