Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments no šī gada 12. augusta līdz 10. septembrim ir izsludinājis Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.38 „Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” grozījumu grafiskajā daļā sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu.

Grozījumu mērķis ir, ņemot vērā sabiedrības intereses, izvērtēt, papildināt un precizēt Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojuma grafisko daļu, koriģējot plānoto (atļauto) izmantošanu un apbūves veidošanas pamatnosacījumus, kā arī novērst tehniskas neprecizitātes un ietvert nepieciešamos papildinājumus.

Interesenti ar Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumu un tajā veicamajiem grozījumiem, Rīgas teritorijas plānojumu 2006. – 2018.gadam, Rīgas attīstības programmu 2006.-2012.gadam var iepazīties Rīgas domē, 1.stāva vestibilā, Rātslaukumā 1, darba dienās no pulksten 9.00 līdz 17.00. Savus priekšlikumus grozījumu izstrādei iespējams ievietot atbilstošā kastītē pie plānojuma materiālu stendiem. Sabiedriskās apspriešanas laikā informācija būs pieejama arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas” un https://www.rdpad.lv/rvc.

Sabiedriskās apspriešanas laikā, katru ceturtdienu no pulksten 14.00 līdz 17.00, Rīgas domē Rātsnamā, 1, 1.stāva vestibilā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta speciālisti sniegs konsultācijas un atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem.

Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvalde apmeklētājus gaidīs arī pirmdienās un ceturtdienās no pulksten 14.00 līdz 18.00. Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldē Amatu ielā 4, Rīgā, LV–1050 no 2008.gada 12.augustam līdz 2008.gada 10.septembrim.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2008. gada 3.septembrī pulksten 17:30 Rīgas domes Sēžu zālē, Rātslaukumā 1, 1.stāvā.

Pēc sabiedriskās apspriešanas pirmā posma noslēguma tiks izstrādāta Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānotā  (atļautā) izmantošana, apbūves veidošanas pamatnosacījumi, detalizētā teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana un  kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas un attīstības plāns ar grozījumiem pirmā redakcija, ar kuru interesenti varēs iepazīties un, ja nepieciešams, sniegt priekšlikumus sabiedriskās apspriešanas otrajā posmā.

 

Sabiedrisko attiecību nodaļa

0 Patīk
1190 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts