Detālplānojuma izstrāde uzsākta pamatojoties uz Rīgas domes 21.07.2008. lēmumu Nr. 4102 (prot. Nr. 105, 33.§) „Par zemesgabala Mazā Juglas ielā (kadastra numurs 01001232255) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu, detālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu”.

Detālplānojuma teritorijā ietverts zemesgabals ar adresi Rīga, Mazā Juglas iela (kadastra Nr.0100 123 2255).

Detālplānojuma uzdevums ir detalizēt Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018. gadam noteiktās plānotās (atļautās) izmantošanas prasības un izmantošanas aprobežojumus, kā arī paredzēt tām atbilstošu infrastruktūru.

Detālplānojuma izstrādes vadītājs – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldes Detālplānu nodaļas vadītājs.

Informācija par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu ir pieejama Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Pilsētplānošanas pārvaldē  Detālplānu nodaļā, pieņemšanas laiks pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00 Rīgā, Amatu ielā 4, 5. stāvā, tālr. 67012844,  kā arī Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā https://www.rdpad.lv sadaļā „Sabiedriskās un publiskās apspriešanas” un SIA „ENTEC” Rīgā, Valdemāra ielā 38-306/5, tālr.67271760.

 Priekšlikumu iesniegšanas termiņš ir noteikts 2 nedēļas – no 12.08.2008. līdz 26.08.2008. Rakstiskus priekšlikumus iepriekšminētajā laika posmā var nosūtīt pa pastu vai iesniegt personīgi Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Amatu ielā 4, 1. stāvā, vai detālplānojuma ierosinātājam – SIA „ATVV AKA” (Rīgā, Kr.Valdemāra iela 38-306/5,LV-1010, tālr. 67271760, fakss 67275404) vai detālplānojuma izstrādātājam –  SIA „ENTEC”, vienotais reģistrācijas numurs 50003681941 (Rīgā, Kr.Valdemāra iela 38-306/5,LV-1010, tālr. 67271760, fakss: 67275404), norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi, bet juridiskajām personām – nosaukumu, adresi, reģistrācijas numuru. Tiks izskatīti tikai rakstiski iesniegumi un priekšlikumi, kas iesniegti līdz š.g. 26. augustam.

 

Rīgas Domes lēmums

Detālplānojuma teritorijas robežas

Darba uzdevums

0 Patīk
1472 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts