Noslēdzies projekts par ES līdzekļu piesaisti

Ir noslēdzies Rīgas domes īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts „Rīgas domes kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības struktūrfondu jautājumos”. Projekta ietvaros 11 semināru laikā 175 Rīgas domes darbinieki pilnveidoja zināšanas par Eiropas Savienības struktūrfondiem un citu ārējo finansējumu avotu līdzfinansētu projektu sagatavošanu un īstenošanu. Iegūtās teorētiskās zināšanas apmācību dalībnieki pielietoja praksē, sagatavojot projektu „Daugavas labā krasta hidrotehnisko būvju rekonstrukcija plūdu draudu risku novēršanai un samazināšanai”, kas līdz 1.jūnijam tiks iesniegts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izsludinātajā projektu pieteikumu konkursā.

Projektā iesaistītie Rīgas domes darbinieki atzīst, ka šādas apmācības bija noderīgas un ierosina turpināt organizēt līdzvērtīgus pasākumus, lai iegūtās zināšanas nostiprinātu. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ekonomikas pārvaldes vadītāja vietnieks G.Ruskuls stāsta, ka apmācību rezultātā viņš ieguvis lielāku izpratni par to kā notiek Eiropas Savienības projektu uzraudzība valstī kopumā, kā arī pilnvērtīgu skatījumu kā rakstāms projekta pieteikums. Viņa vērtējumā projektu sagatavošana ir komplicēts un atbildīgs darbs, kurā liela loma ir ne tikai labai idejai, bet arī dažādām formālām prasībām. G.Ruskuls uzsver, ka veiksmes atslēga pilnvērtīgai projekta sagatavošanai un realizācijai ir labas komandas izveidošana, kuras sastāvā ietilpst gan ideju ģenerators, gan menedžeris, gan birokrātisko procesu pārzinātājs un finansists.

Projekta semināru ietvaros tika apskatītas ar Eiropas Savienības projektu sagatavošanu un īstenošanu saistītas svarīgas tēmas – kā tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde, projekta budžeta plānošana, projektu lietvedība, kvalitātes un risku vadība, publicitātes prasības, projekta iepirkumu process un juridiskie jautājumi, kā arī sniegta informācija par Rīgas pilsētas pašvaldībai pieejamiem Eiropas Savienības struktūrfondiem un citiem ārējā finansējuma avotiem. Projekta ietvaros tika veikts pētījums par Rīgas pašvaldības iespējām piesaistīt finansējumu no Eiropas Savienības fondiem, pētījumā iekļaujot Rīgas domes Rīcības programmu Eiropas Savienības finansējuma apguvei plānošanas periodā līdz 2013.gadam. Izveidota Projektu rokasgrāmata, kurā ietverti būtiskākie ar Eiropas Savienības projektu izstrādi un īstenošanu saistītie jautājumi.

Projektu 100% apmērā finansēja Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību, kopējās izmaksas sastādīja 13 895 lati. Vairāk informācijas par Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu projektu sagatavošanas un īstenošanas jautājumiem – www.rigasprojekti.lv.

RD Pilsētas attīstības departamenta
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Marija Ābeltiņa

0 Patīk
1370 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts