Pieņemts lēmums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu Plūdu riska pārvaldības plānam Rīgas pilsētai

Uzsākot darbu pie Plūdu riska pārvaldības plāna Rīgas pilsētai izstrādes, atbilstoši likumam „Par ietekmes uz vidi novērtēšanu”, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments iesniedza Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides pārraudzības valsts birojam iesniegumu par plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanu un projekta aprakstu, lūdzot sniegt atzinumu par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu.

Izvērtējot iesniegumu un LIFE+ projekta „Rīgas pilsētas virszemes ūdeņu ietekmju novērtēšana, novēršana un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošana” aprakstu, Vides pārraudzības valsts birojs šā gada 5. maijā ir pieņēmis lēmumu, ka stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra Plūdu riska pārvaldības plānam Rīgas pilsētai ir piemērojama.

Lēmumu skatīt šeit.

0 Patīk
1382 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts