Notika tikšanās par Pils laukuma rekonstrukcijas projektu

Šodien, 19.maijā, notika  Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta (Departaments), Valsts prezidenta kancelejas un VAS „Valsts nekustamie īpašumi” pārstāvju tikšanās par finansējuma piesaistes jautājumiem „Rīgas pils rekonstrukcijas” projekta būvniecības izmaksu segšanai un turpmākās sadarbības formām projekta īstenošanā.

Sanāksmē piedalījās Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta direktora p.i. Dzintars Balodis, Valsts prezidenta kancelejas vadītājs Aleksandrs Bimbirulis un Valsts prezidenta kancelejas pārstāvji Iveta Kalniņa un Gints Šķenders, VAS „Valsts nekustamie īpašumi” Būvniecības pārvaldes direktors Aivars Siliņš un vecākais būvniecības projektu vadītājs Kārlis Mucenieks, arhitekts Reinis Liepiņš un Rīgas pils renovācijas–restaurācijas projekta uzraudzības uzņēmuma SIA „Būvalts” projekta vadītājs Bruno Fībigs.

Uzaicinātie pārstāvji pauda izpratni par projekta kultūrvēsturisko un pilsētbūvniecisko nozīmi kontekstā ar pašreiz notiekošo Rīgas pils rekonstrukciju. Tāpat pēc konstruktīvām sarunām panākts vienots redzējums turpmākajai projekta attīstībai – sanāksmes dalībnieki vienojās vērsties Kultūras ministrijā ar iniciatīvu tikties ar Kultūras ministrijas pārstāvjiem, lai akcentētu Eiropas savienības finansējuma piesaistes nepieciešamību Pils laukuma rekonstrukcijas projekta būvniecības izmaksu segšanai un sekmīgai projekta īstenošanai līdz 2018.gada vidum.

Tikšanās laikā Dz.Balodis vērsa uzmanību uz sabiedrības iesaistes nepieciešamību: „Šis ir plašas sabiedrības interešu projekts, kurā nepieciešams analīzē balstīts daudzpusīgs viedoklis un sadarbība, tādēļ Departaments aicinās iesaistīties arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja un Rakstniecības muzeja pārstāvjus”. Tāpat viņš atgādināja, ka  jebkurai biedrībai ir tiesības izteikties par projektu un tajā paredzētajiem risinājumiem attiecībā uz laukuma labiekārtojumu, kokiem u.c.

Drīzumā Departaments plāno izsludināt iepirkumu par „Pils laukuma rekonstrukcijas” tehniskā projekta izstrādi, lai pēc tā saskaņošanas ar inženierkomunikāciju turētājiem un akceptēšanas Rīgas pilsētas būvvaldē, kā arī arheoloģisko darbu veikšanas un finansējuma rekonstrukcijas darbiem piesaistes, varētu tikt veikti Pils laukuma rekonstrukcijas būvdarbi. Plānots, ka Pils laukuma rekonstrukcijas tehniskais projekts varētu tikt izstrādāts līdz nākamā gada vidum.

Projekta „Pils laukuma labiekārtošana” mērķis ir veikt valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa – Pils laukuma rekonstrukciju, lai uzlabotu esošo un nodrošinātu turpmāko objekta sniegto kultūrvēsturisko procesu norisi. Šī projekta ietvaros paredzēts veikt Pils laukuma seguma nomaiņu, rekonstruēt esošos un veikt jaunu stādījumu ierīkošanu Pils laukumā, uzstādīt soliņus, atkritumu tvertnes, apgaismes laternas u.c. labiekārtojuma elementus, kā arī veikt nolietojušos apakšzemes inženierkomunikāciju nomaiņu.

0 Patīk
3349 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts