Par būvniecību Rīgas pilsētā maijā

2007.gada maija mēnesī Rīgas pilsētas būvvaldē kopumā ir saskaņoti un akceptēti 394 būvprojekti, kas paredz jaunas būvniecības uzsākšanu, rekonstrukcijas, renovācijas un inženiertehnisko darbu veikšanu.

Maijā Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņoti un akceptēti 394 būvprojekti. Lielākais saskaņoto un akceptēto būvprojektu un inženiertehnisko projektu skaits maijā ir bijis Vidzemes priekšpilsētā – 101 projekts, Latgales priekšpilsētā – 86, Zemgales priekšpilsētā saskaņoti – 77, Ziemeļu rajonā – 65, Kurzemes rajonā – 43, Centra rajonā saskaņoti 22 būvprojekti un inženierkomunikāciju projekti.

Lielākie Būvvaldē saskaņotie un akceptētie būvprojekti maija mēnesī: hipodroma un jātnieku sporta centrs Kleistu ielā, viesu nams – jauniešu tūrisma mītne Bruņinieku ielā 75b, daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Ropažu ielā 112, daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Melīdas ielā/ Vecmīlgrāvja 2.līnijā u.c. projekti.

Skiču stadijā saskaņotie projekti: daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas jaunbūve Līduma ielā, mazstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku komplekss Eiženijas ielā, daudzstāvu daudzdzīvokļu nams un biroju ēkas jaunbūve Dzirnavu ielā 163/165 un 169, biroju un dzīvokļu ēkas jaunbūve Ludzas ielā 90, mazstāvu daudzdzīvokļu nami Gulbju ielā, daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Irlavas ielā 28, daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka J.Čakstes ielā 48, daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Čiekurkalna 2.līnijā, u.c. projekti.

Rīgas pilsētas būvvaldē maijā saņemtas 339 apliecinājuma kartes vienkāršotas renovācijas/rekonstrukcijas darbu veikšanai, to vidū 273 iesniegumi saņemti no privātpersonām un 66 – no juridiskām personām.

Rīgas pilsētas būvinspekcija maijā izsniegusi 200 būvatļaujas: Zemgales priekšpilsētā – 29, Latgales priekšpilsētā – 25, Vidzemes priekšpilsētā – 18, tikpat arī Kurzemes rajonā un Ziemeļu rajonā, Centra rajonā – 5. Inženierbūvju ierīkošanai ir izsniegtas 87 būvatļaujas.

Maijā Rīgas pilsētā ekspluatācijā pieņemti 97 būvobjekti. Lielākais ekspluatācijā pieņemto objektu skaits bijis Latgales priekšpilsētā – 14 būvobjekti, tikpat arī Vidzemes priekšpilsētā, savukārt, Centra rajonā, Ziemeļu rajonā un Kurzemes rajonā katrā pa 13 būvobjektiem, Zemgales priekšpilsētā – 11. No ekspluatācijā pieņemtajiem objektiem 19 ir inženiertīkli.

Maijā ekspluatācijā pieņemti: daudzstāvu daudzdzīvokļu ēka ar sabiedrisko centru Dzeņu ielā 7 korpuss 1, daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Dž.Dudajeva gatvē 9a, daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Ūnijas ielā 73, daudzstāvu dzīvojamā un biroja ēka Hospitāļu ielā 23, nepabeigtas 9-stāvu ēkas rekonstrukcija par dzīvojamo ēku Dzelzavas ielā 74, kā arī citi būvobjekti.

Pēc šobrīd esošās informācijas par būvniecības noteikumu neievērošanu, t.i., patvaļīgas būvniecības uzsākšanu un atkāpēm no saskaņotajiem projektiem maijā tika sastādīti 28 administratīvie protokoli, administratīvā komisija uzlikusi no Ls 50 – 5000 lielu naudas sodus.

Lielākais naudas sods – Ls 5000 – uzlikts par patvaļīgu būvniecības darbu veikšanu bez saskaņota būvprojekta un būvatļaujas Turlavas ielā.

Ls 3000 liels naudas sods uzlikts par patvaļīgu rekonstrukcijas darbu veikšanu bez akceptētas būvatļaujas Raiņa bulvārī 33.

Ls 2500 liels naudas sods uzlikts par patvaļīgu būvniecības darbu veikšanu bez akceptētas būvatļaujas Garciema un Liedagu ielu krustojumā. Par tādu pašu pārkāpumu Ls 2000 liels naudas sods uzlikts Krustpils ielā 119.

Ls 1500 liels naudas sods uzlikts par patvaļīgu ēkas rekonstrukciju un daļēju ēkas ekspluatāciju bez objekta pieņemšanas ekspluatācijā Patversmes ielā 19.

Ls 1000 liela naudas sods uzlikts par celtniecības darbu uzsākšanu bez akceptēta būvprojekta un būvatļaujas Skolas ielā 30, jo ēka ir vietējās nozīmes piemineklis. Tikpat liels naudas sods uzlikts par patvaļīgu būvdarbu veikšanu bez saskaņota būvprojekta un akceptētas būvatļaujas Dāliju ielā 21.

Sabiedrisko attiecību nodaļa,
tālr. 7012916; 7037924
marija.abeltina@riga.lv
dace.kirke@riga.lv

0 Patīk
1265 Skatīts

Komentāri slēgti.

Mainīt burtu lielumu
Kontrasts